Cửa hàng trực tuyến: Quy tắc tự động hóa dành cho nhân viên

Quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa trong Cửa hàng trực tuyến Bitrix24 cho phép tự động hóa việc xử lý đơn đặt hàng, thông báo cho khách hàng của bạn về trạng thái đơn hàng của họ, tạo nhiệm vụ cho nhân viên của bạn, v.v.

Chúng được chia thành ba nhóm:

Đi tới phần Cửa hàng trực tuyến (Online store) > Đơn hàng (order) > Quy tắc tự động hóa (Automation rules).

automationonline1.jpg

Nhấp vào nút Định cấu hình quy tắc tự động hóa (configure automation rules) để định cấu hình các quy tắc tự động hóa và trình kích hoạt.

automationonline2.jpg

Quy tắc tự động hóa hoạt động như thế nào?

Quy tắc tự động hóa được kích hoạt khi trạng thái đơn hàng được thay đổi đối với trạng thái nơi quy tắc tự động hóa được thêm vào. Ngay sau khi đơn đặt hàng được chuyển sang trạng thái khác, các quy tắc tự động hóa của trạng thái đơn đặt hàng trước đó sẽ ngừng hoạt động.

Tất cả các quy tắc tự động hóa đều có tùy chọn sau quy tắc tự động hóa trước đó (After the previous automation rules). Bạn nên bật tùy chọn này nếu bạn cần thực hiện một số hành động tuần tự. Ví dụ: tạo một số đơn đặt hàng và gửi cho khách hàng ngay lập tức. Nếu tùy chọn bị tắt, thì tất cả các quy tắc tự động hóa ở trạng thái đơn hàng hiện tại sẽ hoạt động đồng thời.

 automationonline3.jpg

Các quy tắc tự động hóa Cửa hàng trực tuyến có sẵn cho Start + , CRM + Standard và Professional. Đọc thêm trên trang bảng giá Bitrix24 trên đám mây.

Hoạt động

Quy tắc tự động hóa thêm một hoạt động vào đơn đặt hàng.

automationonlineemployee1.jpg

Hoạt động sẽ được hiển thị trong thẻ đặt hàng.

automationonlineemployee2.jpg

Ghi vào nhật ký

Quy tắc tự động hóa sẽ thêm một thông báo cụ thể vào nhật ký đơn hàng.

automationonlineemployee3.jpg

Văn bản tin nhắn đã chỉ định sẽ được thêm vào thẻ đặt hàng > Lịch sử (History).

automationonlineemployee4.pg

Thêm nhận xét

Quy tắc tự động hóa thêm nhận xét vào dòng thời gian của thẻ đơn đặt hàng.

automationonlineemployee5.jpg

Thêm thông báo vào Dòng hoạt động

Quy tắc tự động hóa thêm thông báo vào Nguồn cấp dữ liệu.

automationonlineemployee6.jpg

Cho phép giao hàng

Quy tắc tự động đánh dấu một đơn đặt hàng là Đã chấp thuận giao hàng (Delivery Approved) cho tất cả các lô hàng của đơn đặt hàng.

automationonlineemployee7.jpg

Thanh toán, giao hàng, hủy đơn hàng

Quy tắc tự động hóa đánh dấu một đơn hàng là Đã trả tiền, Đã giao hàng, Đã hủy đối với tất cả các chuyến hàng của đơn đặt hàng.

automationonlineemployee8.jpg

Thay đổi người chịu trách nhiệm

Quy tắc tự động hóa thay đổi người chịu trách nhiệm về đơn đặt hàng.

 automationonlineemployee9.jpg

Thay đổi trạng thái

Quy tắc tự động hóa thay đổi trạng thái của đơn đặt hàng.

 automationonlineemployee10.jpg

Kiểm soát, thông báo

Quy tắc tự động hóa sẽ gửi thông báo đến nhân viên đã chọn. Sự khác biệt giữa hai quy tắc tự động hóa là người gửi có thể được định cấu hình trong quy tắc tự động hóa Thông báo (Notification) nhưng không được định cấu hình trong quy tắc tự động hóa Điều khiển (Control).

automationonlineemployee11.jpg

Tạo tài liệu CRM

Quy tắc tự động hóa tạo tài liệu CRM dựa trên mẫu đã chọn.

automationonlineemployee12.jpg

Tạo mục danh sách

Quy tắc tự động hóa tạo mục danh sách trong danh sách đã chọn.

automationonlineemployee13.jpg

Xóa bản ghi CRM

Quy tắc tự động hóa sẽ xóa bản ghi CRM nếu một đơn đặt hàng không được thanh toán (Is not paid).

automationonlineemployee14.jpg

Thông tin chi tiết, Thông tin nhân viên

Quy tắc tự động hóa lấy thông tin từ chi tiết liên hệ/công ty hoặc thông tin về nhân viên.

automationonlineemployee15.jpg

Chỉnh sửa phần tử, Chỉnh sửa chi tiết

Quy tắc tự động hóa chỉnh sửa phần tử hoặc chỉnh sửa chi tiết.

automationon lineemployee16.jpg

Chỉnh sửa mục danh sách

Quy tắc tự động chỉnh sửa mục trong danh sách đã chọn danh sách.

automationonlineemployee17.jpg

Chỉnh sửa giao hàng

automationonlineemployee18.jpg

Quy tắc tự động hóa chỉnh sửa Giao hàng trong thẻ đơn đặt hàng.

automationonlineemployee19.jpg

Gửi SMS hoặc email cho nhân viên

Quy tắc tự động hóa gửi SMS hoặc gửi email cho một nhân viên. Đối với giao tiếp với khách hàng, hãy sử dụng các quy tắc tự động hóa tương tự nhưng trong phần Giao tiếp với khách hàng (client communications).

 automationonlineemployee20.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Online Store: Quy tắc tự động hóa cho giao tiếp với khách hàng.

Tạo mã

quy tắc tự động hóa tạo mã theo các quy tắc được chỉ định.

 automationonlineemployee21.jpg

Có thể sử dụng mã này nếu một quy tắc tự động hóa khác được thêm vào trạng thái đơn hàng giống nhau (same) và sau khi tùy chọn quy tắc tự động hóa trước đó (After the previous automation rule) được bật.

 automationonlineemployee22.jpg

Đọc mục danh sách

Quy tắc tự động hóa đọc mục danh sách trong danh sách đã chọn.

automationonlineemployee23.jpg

Chạy quy trình làm việc

Quy tắc tự động hóa chạy quy trình công việc đã chọn.

 automationonlineemployee24.jpg

Lên lịch cuộc gọi, lên lịch cuộc họp

Quy tắc tự động hóa lên lịch cuộc gọi hoặc một cuộc họp. Nó có thể được hiển thị trong phần Hoạt động (Activities).

Đặt trạng thái ship hàng

Bộ quy tắc tự động hóa trạng thái ship hàng.

automationonlineemployee26.jpg

Nhiệm vụ

Quy tắc tự động hóa tạo ra một nhiệm vụ.

 automationonlineemployee27.jpg

Chờ

Quy tắc tự động hóa được kích hoạt bởi bất kỳ hoạt động nào từ khách hàng hoặc sau một thời gian cụ thể và gửi thông báo đến nhân viên chịu trách nhiệm.

automationonlineemployee28.jpg

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.