Cửa hàng trực tuyến: Quy tắc tự động hóa cho giao tiếp với khách hàng

Quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa trong Cửa hàng trực tuyến Bitrix24 cho phép tự động hóa việc xử lý đơn đặt hàng, thông báo cho khách hàng của bạn về trạng thái đơn đặt hàng, tạo nhiệm vụ cho nhân viên của bạn, v.v.

Chúng được chia thành ba nhóm:

  • Quy tắc tự động hóa cho nhân viên – chỉnh sửa biểu mẫu phần tử, chạy quy trình làm việc, tạo nhiệm vụ, thông báo cho nhân viên, v.v.
  • Quy tắc tự động hóa giao tiếp với khách hàng – gửi email hoặc SMS hoặc thực hiện cuộc gọi tự động cho khách hàng.
  • Trình kích hoạt – thay đổi trạng thái đơn đặt hàng.

Đi tới phần Cửa hàng trực tuyến (Online store) > Đơn hàng (Order) > Quy tắc tự động hóa (Automation rules).

automationonline1.jpg

Nhấp vào nút Định cấu hình quy tắc tự động hóa (Configure automation rules) để định cấu hình các quy tắc tự động hóa và trình kích hoạt.

automationonline2.jpg

Quy tắc tự động hóa hoạt động như thế nào?

Quy tắc tự động hóa được kích hoạt khi trạng thái đơn hàng được thay đổi đối với trạng thái nơi quy tắc tự động hóa được thêm vào. Ngay sau khi đơn đặt hàng được chuyển sang trạng thái khác, các quy tắc tự động hóa của trạng thái đơn đặt hàng trước đó sẽ ngừng hoạt động.

Tất cả các quy tắc tự động hóa đều có tùy chọn sau quy tắc tự động hóa trước đó (After the previous automation rules). Bạn nên bật tùy chọn này nếu bạn cần thực hiện một số hành động tuần tự. Ví dụ: tạo một số đơn đặt hàng và gửi cho khách hàng ngay lập tức. Nếu tùy chọn bị tắt, thì tất cả các quy tắc tự động hóa ở trạng thái đơn hàng hiện tại sẽ hoạt động đồng thời.

 automationonline3.jpg

Các quy tắc tự động hóa Cửa hàng trực tuyến có sẵn cho Start +, CRM +Standard và Professional. Đọc thêm trên trang Bảng giá Bitrix24 trên đám mây.

Robocall

Để sử dụng quy tắc tự động hóa Robocall, trước tiên bạn cần kết nối điện thoại.

automationonlineclient1.jpg

Có một số cài đặt quan trọng cần được định cấu hình trước khi sử dụng quy tắc tự động hóa:

Số điện thoại gốc – chọn kết nối số điện thoại/tổng đài cho cuộc gọi đi sẽ được thực hiện.

Gọi bằng – chọn nội dung khách sẽ nghe: văn bản được đọc bởi rô-bốt hoặc tệp âm thanh. Nếu bạn đã chọn tùy chọn Văn bản (Text), thì hãy chỉ định các thông số phát âm: ngôn ngữ và giọng nói, tốc độ nói và âm lượng. Bằng cách chèn các giá trị vào văn bản, bạn có thể gọi tên khách hàng hoặc cung cấp cho họ số đơn đặt hàng.

 automationonlineclient2.jpg

Nếu bạn đã chọn Tệp âm thanh (Audio file), bạn cần chỉ định liên kết công khai tới tệp ở định dạng .mp3.

automationonlineclient3.jpg

Đảm bảo thực hiện một vài lệnh gọi kiểm tra sau khi thiết lập quy tắc tự động hóa. Bạn có thể muốn thay đổi tốc độ hoặc âm lượng giọng nói.

Gửi SMS

Để sử dụng quy tắc tự động hóa Gửi SMS, bạn cần phải định cấu hình nhà cung cấp SMS trước. Ví dụ: Twilio.

 automationonlineclient4.jpg

Nội dung tin nhắn không được vượt quá giới hạn 200 ký tự.

Các nhà cung cấp SMS khác nhau có giá khác nhau cho một tin nhắn và giới hạn số ký tự trong một tin nhắn. Kiểm tra chi tiết trên trang web của nhà cung cấp.

Loại số điện thoại của khách hàng – chọn số mà tin nhắn sẽ được gửi đến. Nếu không có loại số này trong thẻ, quy tắc tự động hóa sẽ không hoạt động. Nếu bạn chọn tùy chọn Tự động chọn (Auto select), tin nhắn sẽ được gửi đến số đầu tiên được chỉ định trong thẻ liên hệ hoặc công ty mà đơn đặt hàng được liên kết.

Nhà cung cấp – chọn nhà cung cấp.

Gửi email

Quy tắc tự động hóa sẽ gửi email từ một trong các hộp thư mà quản trị viên có thể truy cập.

automationonlineclient5.jpg

Gửi từ (From)– chọn hộp thư mà tin nhắn sẽ được gửi đi. Nếu chọn Tự động chọn (Auto select), thư sẽ được gửi từ hộp thư được sử dụng trong lần trước.

Chủ đề và nội dung (subject and text) – chỉ định chủ đề email và văn bản. Giá trị trường từ các phần tử CRM hoặc Cửa hàng trực tuyến có thể được sử dụng.

Loại địa chỉ khách hàng – chọn địa chỉ email sẽ được gửi đến. Nếu không có loại địa chỉ như vậy trong thẻ của phần tử, quy tắc tự động hóa sẽ không hoạt động. Nếu bạn chọn tùy chọn Tự động chọn (Auto select), tin nhắn sẽ được gửi đến địa chỉ đầu tiên trong thẻ liên hệ hoặc công ty mà đơn đặt hàng được liên kết.

Gửi qua Kênh Tương Tác Mở

Thông báo sẽ tự động được gửi đến Kênh Tương Tác Mở mà khách hàng đã sử dụng để liên hệ với bạn lần cuối.

 automationonlineclient6.jpg

Tin nhắn ẩn (chế độ thì thầm) – tùy chọn này là viết tắt của việc bật chế độ thì thầm. Tin nhắn đã đăng sẽ không được hiển thị cho khách hàng của bạn, nhưng những đồng nghiệp của bạn được thêm vào cùng cuộc trò chuyện sẽ có thể đọc được tin nhắn đó.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.