Chấp nhận thanh toán trong thẻ giao dịch

CRM.Payment là một công cụ để chấp nhận thanh toán trong thẻ giao dịch. Nó cho phép bạn chấp nhận thanh toán qua các hệ thống đặc biệt được kết nối với Bitrix24.

  • Đơn giản – tất cả những gì bạn cần làm là gửi tin nhắn SMS cho khách hàng. Khách hàng theo đường dẫn và thanh toán đơn hàng.
  • Nhanh chóng – người quản lý của bạn mất vài phút để tạo liên kết đơn đặt hàng, gửi liên kết đến khách hàng và chấp nhận thanh toán đơn đặt hàng. Mỗi bước được lưu vào dòng thời gian giao dịch.
  • Sự trung thành của khách hàng – ngay cả khi cửa hàng ngoại tuyến đóng cửa, bạn vẫn có thể trò chuyện với khách hàng. Khách hàng đánh giá cao sự sẵn sàng và nỗ lực của bạn và trở thành khách hàng trung thành.

Cách hoạt động của CRM.Payment #

Đừng quên kết nối hệ thống thanh toán với Bitrix24.

Trong thẻ giao dịch, hãy nhấp vào Nhận thanh toán.

get_payment.jpg

Ghi rõ sản phẩm khách hàng đã chọn.

select_product.jpg

Bất kỳ hệ thống thanh toán nào cũng phải được kết nối với Bitrix24.

connect_options.jpg

Chọn Không giao hàng và nhấp vào Gửi .

send.jpg

Mục Giao hàng có màu xám khi các dịch vụ giao hàng không được kết nối.

delivery.jpg

Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn trên WhatsApp hoặc SMS có liên kết đến trang thanh toán.

Nó hoạt động như thế nào đối với khách hàng #

Khách hàng nhận được tin nhắn SMS với một liên kết đến trang đặt hàng.

payorder1.jpg

Khách hàng theo đường dẫn và kiểm tra thông tin về đơn hàng của mình. Sau đó, anh ấy / cô ấy chọn một phương thức thanh toán phù hợp (trong trường hợp của chúng tôi, đó là PayPal) và nhấn vào Thanh toán .

payorder2.jpg

Tìm hiểu cách khách hàng thanh toán đơn hàng trong Cửa hàng CRM từ bài viết – Cách khách hàng thanh toán đơn hàng trong Cửa hàng CRM .

Nó hoạt động như thế nào đối với người quản lý #

Sau khi thanh toán được xử lý, nó sẽ được hiển thị trong dòng thời gian giao dịch.

trackpayment4.jpg

Các bài viết được đề xuất:

Xem thêm: