Xuất dữ liệu CRM (Export Data CRM)

Có thể dễ dàng xuất danh sách các địa chỉ liên hệ, công ty, thỏa thuận, khách hàng tiềm năng (leads), báo giá hoặc hóa đơn của Bitrix24. Trước hết, hãy đảm bảo chuyển sang chế độ xem Danh sách . Nếu không, tùy chọn xuất sẽ không khả dụng. Nhấp vào Danh sách :

export1.jpg

Ví dụ: chọn một trong các tùy chọn xuất có sẵn cho các liên hệ bằng cách nhấp vào nút bánh răng :

export2.jpg

Quan trọng: bạn có thể xuất danh sách khách hàng tiềm năng(leads), địa chỉ liên hệ, công ty, thỏa thuận CRM với các giá trị trường tùy chỉnh. Xin lưu ý rằng không thể xuất các hoạt động CRM. Tính năng xuất không khả dụng cho danh mục sản phẩm.

Xuất trường tùy chỉnh #

Để có thể xuất hồ sơ CRM (khách hàng tiềm năng(leads), địa chỉ liên hệ, công ty, thỏa thuận) với tất cả các giá trị trường, bao gồm cả trường tùy chỉnh , trước tiên bạn cần định cấu hình chế độ xem danh sách CRM hiện tại.

Đây là cách thực hiện:

  • chuyển đến Chế độ xem danh sách cho các hồ sơ CRM của bạn
  • nhấp vào nút bánh răng ở trên cùng bên trái phía trên danh sách: 
  • chọn các trường bạn muốn xuất trong Cài đặt Chế độ xem Danh sách > nhấp vào Áp dụng.  

Hiện các trường đã chọn đã được thêm vào danh sách và có thể xuất.

Không phải tất cả địa chỉ liên hệ đều đã được xuất #

Có thể một số địa chỉ liên hệ của bạn đã tắt tùy chọn Sử dụng trong xuất danh bạ . Đây là cách bạn có thể làm cho tất cả địa chỉ liên hệ tham gia xuất:

  • Mở Bộ lọc phía trên danh sách liên hệ và thêm trường “Đánh dấu để xuất”: 
  • Lọc tất cả địa chỉ liên hệ của bạn theo tham số  Đánh dấu để xuất không: 
  • Sau khi bạn có danh sách các địa chỉ liên hệ không tham gia xuất, hãy chọn hành động >  Bao gồm trong xuất:  

Số lượng thỏa thuận được xuất nhiều hơn số lượng thỏa thuận thực tế #

Điều này xảy ra khi thỏa thuận có nhiều sản phẩm bên trong. Ví dụ: nếu thỏa thuận có 2 sản phẩm, thỏa thuận đó sẽ được hiển thị trong tệp xuất Excel hai lần.

Xuất báo cáo #

Bạn có thể xuất báo cáo riêng lẻ từ CRM > Báo cáo:

export8.jpg

Quan trọng: hiện tại không thể xuất các báo cáo phân tích sáng sủa (báo cáo xem khách hàng tiềm năng, thỏa thuận, hóa đơn).

Đọc thêm:

Cách nhập dữ liệu vào Bitrix24 CRM

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.