Tùy chọn “tự động chạy khi được thêm vào” trong quy trình kinh doanh

  • Mọi quy trình nghiệp vụ đều có thể tự động chạy khi được thêm vào. Chỉ cần bật tùy chọn này khi định cấu hình các thông số mẫu quy trình nghiệp vụ:

Các quy trình nghiệp vụ khả dụng cho những người đăng ký gói Tiêu chuẩn (Standard) và Chuyên nghiệp (Professional).

Xin lưu ý rằng có một số hạn chế đối với quá trình kinh doanh tự động chạy khi các bản ghi CRM mới (khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch) được thêm vào.

Tùy chọn “Tự động chạy khi được thêm vào” sẽ hoạt động nếu khách hàng tiềm năng được tạo:

Tùy chọn “Tự động chạy khi được thêm vào” sẽ không hoạt động nếu khách hàng tiềm năng:

  • Đã được nhập
  • Đã được tạo hoặc được chỉnh sửa bằng quy trình kinh doanh khác
  • Đã được chuyển đổi thành địa chỉ liên hệ/công ty

Những hạn chế này cũng được áp dụng cho các yếu tố CRM khác – địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.