Tùy chỉnh các trường (Custom fields) trong mẫu tài liệu

Tùy chỉnh các trường (Custom fields) trong mẫu tài liệu #

Trong Bitrix24, bạn có thể sử dụng các trường tùy chỉnh trong các mẫu tài liệu.

Tất cả những gì bạn cần làm là sử dụng một tham số đặc biệt do hệ thống tạo cho từng trường.

Đọc thêm về cách làm việc với các mẫu Tài liệu trong bài viết – Mẫu tài liệu .

Ví dụ: hãy thêm trường tùy chỉnh “Địa chỉ giao hàng” vào mẫu. Đây là trường “Địa chỉ trên Google Maps” tùy chỉnh mà bạn cần nhập địa chỉ giao hàng.

 customfielddoc1.png

Đọc thêm về các trường tùy chỉnh trong các bài viết này – Các trường và biểu mẫu tùy chỉnh trong hồ sơ CRM và Địa chỉ trong Google Maps cho Bitrix24 CRM .

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu trường này sử dụng thông số đặc biệt nào. Nhấp vào Tài liệu> Thêm mẫu mới .

customfielddoc2.png

Nhấp vào nút bánh răng >  Trường (fields) .

customfielddoc3.png

Tại đây, bạn có thể xem danh sách tất cả các tham số có sẵn. Nhập tên của trường tùy chỉnh đã tạo vào thanh tìm kiếm.

customfielddoc4.png

Sao chép mã tượng trưng và dán vào mẫu.

 customfielddoc5.png

Lưu các thay đổi, tải lên mẫu mới và tạo tài liệu bằng mẫu này.

 customfielddoc6.png

Cách các trường tùy chỉnh được hiển thị trong mẫu tài liệu #

Tất cả các trường tùy chỉnh có thể được thêm vào vào một mẫu tài liệu, ngoại trừ Đặt trước tài nguyên và Có/Không .

  • Địa chỉ trên Google Maps được hiển thị dưới dạng một hàng có địa chỉ và tọa độ.
  • Danh sách các trường (list of fields) được tạo cho trường tùy chỉnh Ràng buộc với người dùng (giống với trường “Có trách nhiệm”).
  • Trường tùy chỉnh Tệp có thể được sử dụng giống như con dấu hoặc chữ ký.Bạn có thể tìm hiểu cách thêm hình ảnh vào mẫu tài liệu trong bài viết – Mẫu tài liệu .
  • Trường tùy chỉnh Tiền được hiển thị tùy thuộc vào cách đơn vị tiền tệ được đặt trong Bitrix24 của bạn.
  • Đối với trường Liên kết với các phần tử CRM , danh sách các trường được tạo, tùy thuộc vào phần tử CRM được chỉ định .Để có công việc chính xác, bạn chỉ cần chọn một phần tử CRM để liên kết. Nếu không, Bitrix24 sẽ không tạo các tham số cho trường tùy chỉnh.Nếu trường có ràng buộc, ví dụ: với thỏa thuận, thì các tham số cho trường tùy chỉnh của biểu mẫu thỏa thuận sẽ không được tạo.

Bài viết được đề xuất:

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.