Trường “Khách hàng” trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng/thỏa thuận

Table of Contents

Khách hàng tiềm năng hoặc thỏa thuận hầu như luôn được liên kết với một địa chỉ liên hệ hoặc một công ty.

Sử dụng trường Khách hàng trong các biểu mẫu khách hàng tiềm năng/thỏa thuận để thiết lập liên kết này.

 client1.png

Cách hoạt động #

Bạn luôn có thể tìm thấy địa chỉ liên hệ hoặc công ty hiện có. Chỉ cần bắt đầu nhập tên của liên hệ hoặc công ty vào trường Khách hàng .

 client2.png

Tìm kiếm được thực hiện theo tên, số điện thoại và địa chỉ email.

Nếu không tìm thấy gì, bạn có thể tạo liên hệ hoặc công ty mới chỉ bằng một cú nhấp chuột.

 client3.png

Địa chỉ liên hệ hoặc công ty mới sẽ có nhãn hiệu tương ứng.

client4.png

Nếu bạn đã tạo đồng thời một địa chỉ liên hệ và một công ty trong biểu mẫu Thỏa thuận, Bitrix24 sẽ tự động liên kết chúng.

 client5.png

Bạn có thể ẩn một trong các trường bằng cách nhấp vào nút bánh răng.

client6.png