Trình quay số tự động (Automatic Dialer)

Gặp gỡ trình quay số tự động mới cho Bitrix24 của bạn, tùy chọn này tự động quay số điện thoại của danh sách khách hàng đã chọn. Sau khi cuộc gọi được trả lời, trình quay số tự động sẽ kết nối cuộc gọi với một người trực tiếp.

Cách Bắt đầu Quay số #

 • Mở danh sách liên hệ CRM và chọn khách hàng bạn cần gọi. Mẹo: để chuẩn bị danh sách khách hàng, bạn có thể chọn “tất cả địa chỉ liên hệ” hoặc sử dụng bộ lọc để tạo danh sách thông số tùy chỉnh của bạn (ví dụ: khách hàng được tạo trong tháng này).
 • Nhấp vào tùy chọn. Bắt đầu quay số  bên dưới danh sách:

Cách tạo danh sách cuộc gọi cho người dùng khác #

Ngoài việc áp dụng tùy chọn “bắt đầu quay số” cho chính mình, bạn cũng có thể tạo danh sách cuộc gọi cho người dùng khác:

 • Mở CRM danh sách liên hệ và chọn khách hàng bạn cần gọi.
 • Trong menu tác vụ bên dưới danh sách, hãy chọn “Tạo danh sách cuộc gọi” và nhấp vào “Áp dụng”:
 • Một biểu mẫu hoạt động danh sách cuộc gọi mới sẽ xuất hiện:
 • Tại đây, bạn có thể đặt ngày gọi và thời gian, thêm mô tả và chỉ định người dùng có trách nhiệm. Xin lưu ý rằng văn bản bạn thêm làm chủ đề sẽ được hiển thị cho người dùng chịu trách nhiệm dưới dạng tên hoạt động. Bạn cũng có thể sử dụng một trong các biểu mẫu web có sẵn.
 • Sau khi danh sách được tạo, người dùng có trách nhiệm có thể tìm thấy danh sách đó dưới dạng hoạt động trong Hoạt động CRM:
 • Tại đây, bạn có thể mở hoạt động danh sách cuộc gọi và bắt đầu gọi điện
 • Nhấp vào tab Gọi để bắt đầu gọi. Mỗi liên hệ có trường trạng thái cuộc gọi riêng. Ngay từ đầu, trạng thái cuộc gọi của liên hệ là đã lên lịch. Sau khi cuộc gọi kết thúc, bạn có thể đặt trạng thái khác – & thành công, số không hợp lệ, v.v.
 • Nhấp vào Tiếp theo để chuyển đến một địa chỉ liên hệ khác trong danh sách cuộc gọi.
 • Thỏa thuận hoặc Hóa đơn mới có thể được tạo từ danh sách cuộc gọi khi cần thiết.

Cách định cấu hình trạng thái cuộc gọi #

Bạn có thể chỉnh sửa trạng thái cuộc gọi hiện có hoặc thêm trạng thái mới trong CRM> Cài đặt> Điểm bắt đầu> Trạng thái & thả xuống> Trạng thái cuộc gọi. Kéo và thả các trạng thái để sắp xếp lại chúng.

Trình quay số tự động chỉ khả dụng cho người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional . Đọc thêm tại đây – Định giá trên đám mây .