Trạng thái và danh sách thả xuống (danh sách lựa chọn)

Khi làm việc trong Bitrix24 CRM, bạn gặp nhiều trạng thái và trình đơn thả xuống, chẳng hạn như trạng thái khách hàng tiềm năng, loại địa chỉ liên hệ, giai đoạn giao dịch, trạng thái hóa đơn, v.v.

Bạn có thể định cấu hình trạng thái và trình đơn thả xuống trong phần Danh sách lựa chọn (Selection lists). Nhấp vào CRM> Cài đặt (Settings) > Điểm bắt đầu (Start point) > Trạng thái và menu thả xuống (Statuses and Dropdowns).

 statuses1.png

Trạng thái khách hàng tiềm năng và giai đoạn giao dịch #

Điều quan trọng là phải định cấu hình trạng thái khách hàng tiềm năng và các giai đoạn giao dịch trước khi bạn bắt đầu sử dụng Bitrix24 CRM.

statuses2.png

Tại đây, bạn có thể thêm trạng thái/giai đoạn mới, xóa những trạng thái/giai đoạn bạn không cần, chỉnh sửa tên trạng thái/giai đoạn hoặc thay đổi màu sắc.

statuses3.png

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi thứ tự của các trạng thái/giai đoạn. Chỉ cần kéo và thả các trạng thái/giai đoạn để làm điều đó.

Bạn có thể thêm bao nhiêu trạng thái khách hàng tiềm năng hoặc giai đoạn giao dịch tùy ý.

Có một số trạng thái/giai đoạn bắt buộc không thể xóa: trạng thái/giai đoạn ban đầu và 2 trạng thái/giai đoạn cuối cùng (thành công và không thành công). Có thể có một số trạng thái/giai đoạn không thành công. Thêm trạng thái/giai đoạn mới bằng cách nhấp vào Thêm trạng thái/giai đoạn (Add status/stage).

 statuses4.png

Đối với trạng thái khách hàng tiềm năng, giai đoạn giao dịch, báo giá và hóa đơn có trạng thái xem trước quy mô (Scale preview) và xem trước kênh (Funnel preview), cho phép bạn xem báo cáo phân tích của mình trông như thế nào.

 statuses6.png

Các giai đoạn giao dịch được định cấu hình cho từng đường dẫn giao dịch riêng lẻ.

Loại Địa chỉ liên hệ, loại Công ty, loại Giao dịch, Ngành, v.v. #

Loại Địa chỉ liên hệ, loại Công ty, v.v. được định cấu hình dễ dàng hơn trạng thái Khách hàng tiềm năng và các giai đoạn Giao dịch. Bạn chỉ cần thêm bao nhiêu trường tùy thích, chỉ định tên, thay đổi thứ tự và thế là xong!

 statuses5.png

Các loại Địa chỉ liên hệ, loại Công ty, v.v. này sẽ có sẵn trong biểu mẫu phần tử CRM tương ứng.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.