Tổng quan về danh mục sản phẩm (Product catalog overview)

Bitrix24 CRM có danh mục sản phẩm riêng. Bạn có thể tạo sản phẩm mới, chỉnh sửa sản phẩm hiện có, định cấu hình thông số sản phẩm, thêm biến thể sản phẩm, v.v.

Thêm sản phẩm #

Để thêm sản phẩm mới, hãy truy cập CRM phần > Sản phẩm > nhấp vào Thêm sản phẩm đơn giản .

addprod.jpg

Chỉ định mô tả sản phẩm ngắn gọn, đặt giá và thêm hình ảnh. Sau khi được lưu, sản phẩm sẽ xuất hiện trong danh mục của bạn.

 newprod.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Thêm sản phẩm vào danh mục .

Thêm các tùy chọn của sản phẩm (product variants) #

Nếu bạn có các sản phẩm tương tự có thể có kích thước, màu sắc, nhãn hiệu khác nhau, v.v., bạn có thể thêm một số biến thể sản phẩm.

variant6.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Làm việc với các biến thể của sản phẩm .

Làm việc các thông số sản phẩm (product grid) #

Bạn có thể chỉnh sửa một số sản phẩm và thông số của chúng bằng cách chỉ cần đánh dấu vào chúng và nhấp vào “Chỉnh sửa”. Không cần mở từng thẻ sản phẩm.

prodgrid4.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Làm việc với lưới sản phẩm .

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.