Tổng quan về CRM

CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) là một loại phần mềm cung cấp cấu trúc và quy tắc quản lý các mối liên hệ kinh doanh và tiềm năng danh bạ.

Vậy làm cách nào để bắt đầu sử dụng CRM trong Bitrix24?

Cài đặt CRM #

Vì mọi công ty đều khác nhau, trước tiên bạn cần phải định cấu hình Bitrix24 CRM, để công ty của bạn có thể sử dụng hết tiềm năng (leads) của mình.

Nhấp vào CRM> Cài đặt .

crmoverview1.png

Bài viết được đề xuất:

Thêm khách hàng tiềm năng #

Khách hàng tiềm năng (leads)  là một đối tượng CRM chứa thông tin (số điện thoại, email, trang web ) của một người hoặc công ty có tiềm năng trở thành khách hàng – nghĩa là hoàn thành một thỏa thuận. Một khách hàng tiềm năng là sự khởi đầu của quá trình; do đó, thông tin có trong
khách hàng tiềm năng (leads) có thể đến từ danh thiếp được thu thập tại một hội nghị, trang web của công ty hoặc một cuộc điện thoại đến phòng kinh doanh.

Đọc thêm về khách hàng tiềm năng trong bài viết – Cách làm việc với khách hàng tiềm năng .

Có một số cách để thêm khách hàng tiềm năng:

  • Thêm chúng theo cách thủ công
  • Nhập khách hàng tiềm năng
  • Sử dụng biểu mẫu web CRM và tiện ích trang web
  • Email và cuộc gọi đến

Mọi khách hàng tiềm năng đều là một khách hàng tiềm năng, vì vậy điều cần thiết là làm việc với họ một cách hiệu quả.

Các bài viết được đề xuất:

Xử lý khách hàng tiềm năng #

Mục tiêu chính của xử lý khách hàng tiềm năng là chuyển đổi nó thành liên hệ, công ty hoặc thỏa thuận (nếu nói về bán hàng). Nó có thể đạt được bằng cách sử dụng các phương tiện liên lạc khác nhau – cuộc họp, cuộc gọi và email. Tất cả lịch sử thỏa thuận được lưu trong CRM.

Nhấp vào nút Hoàn thành khách hàng tiềm năng và chọn một trong các tùy chọn.

crmoverview2.png

Quy trình xử lý khách hàng tiềm năng đã hoàn tất và đã đến lúc bắt đầu làm việc với các yếu tố CRM mới được kết nối với khách hàng tiềm năng này.

Các yếu tố này được kết nối với nhau như thế nào?

 crmoverview3.png

Hình ảnh này cho thấy tất cả những các phần tử có điểm chung – hoạt động, cuộc gọi, cuộc họp và email.

Hoạt động #

Hoạt động kết hợp tất cả các hành động trên các phần tử, nghĩa là cuộc gọi, tác vụ, cuộc họp , email, v.v. đều được nhóm lại với nhau dưới dạng Hoạt động.

Nhấp vào CRM> Khác> Hoạt động để xem các hoạt động hiện tại của bạn.

 crmoverview5.png

Ngoài ra, bạn có thể thấy quầy trong các phần CRM khác. Các quầy này được tạo ra để nhắc nhở bạn về các hoạt động mà bạn cần chú ý.

crmoverview4.png

Bài viết được đề xuất:

Lịch sử #

Bạn có thể xem lịch sử tương tác của khách hàng trong phần CRM> Lịch sử .

crmoverview6.png

Mọi yếu tố CRM (khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty, thỏa thuận) đều có một biểu mẫu, nơi bạn có thể xem thông tin, lịch sử liên lạc và các hoạt động đã lên kế hoạch.

crmoverview7.png

Tại đây, bạn cũng có thể thêm nhận xét hoặc lập kế hoạch hoạt động mới.

crmoverview8.png

Bài viết được đề xuất:

Thỏa thuận #

Thỏa thuận  là một phần tử CRM chứa tương tác với Người liên hệ hoặc Công ty liên quan đến Thỏa thuận. Người liên hệ hoặc Công ty có thể có bất kỳ số lượng Thỏa thuận liên quan nào.

Khi tạo một thỏa thuận mới, bạn có thể thêm sản phẩm vào thỏa thuận này. Mở phần Sản phẩm > nhấp vào Thêm sản phẩm mới hoặc Chọn sản phẩm từ danh mục.

crmoverview9.png

Khi bạn chốt thỏa thuận, bạn cần chọn kết quả để đóng cửa.

crmoverview10.png

Bài viết được đề xuất:

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.