Tính toán lợi nhuận

Các quy tắc tự động hóa có thể thực hiện các phép toán khác nhau. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tự động hóa quy trình tính toán lợi nhuận bằng cách sử dụng các quy tắc tự động hóa.

Định cấu hình các trường trong biểu mẫu CRM #

Nhấp vào CRM> Cài đặt (Settings) > Biểu mẫu và cài đặt báo cáo (Form and report settings) > Trường tùy chỉnh (Custom fields).

 profit1.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Các trường & biểu mẫu tùy chỉnh trong bản ghi CRM.

Nhấp vào nút Thêm trường (Add fields) để tạo các trường tùy chỉnh cho các giao dịch.

 profit2.jpg

Tạo hai trường tùy chỉnh. Đặt tên cho chúng là “Chi phí” và “Lợi nhuận”. Chọn loại Số cho cả hai trường này.

 profit3.jpg

Thêm một giao dịch mới và mở nó. Trong phần Giới thiệu về giao dịch (About deal), nhấp vào Chọn trường (select field) > chọn các trường tùy chỉnh Lợi nhuận (profit) và Chi phí (Expense).

 profit4.jpg

Nhấp vào nút bánh răng bên cạnh Trường chi phí (Expense) > nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt (Edit settings).

 profit5.jpg

Đánh dấu trường là “bắt buộc” bắt đầu với giai đoạn thứ hai. Lưu các thay đổi.

profit6.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Định cấu hình các trường bắt buộc cho từng giai đoạn .

Định cấu hình quy tắc tự động hóa #

Nhấp vào Tự động hóa (Automation).

 profit7.jpg

Nhấp vào Định cấu hình quy tắc tự động hóa (Configure automation rules)  >thêm quy tắc tự động hóa Chỉnh sửa phần tử (Edit element) vào giai đoạn thỏa thuận/giao dịch thứ hai.

 profit8.jpg

Xóa trường Tên (name) > chọn trường Lợi nhuận (profit).

profit9.jpg

Nhập vào trường Lợi nhuận > nhấp vào nút menu bên cạnh trường > nhấp vào Giao dịch (Deal) > Thu nhập (Income) . Sau đó, nhập – > chọn trường Chi phí (Expense).

profit10.jpg

Nếu bạn không mắc lỗi, giá trị trường Lợi nhuận sẽ là = {{Thu nhập}} – {{Chi phí}}. Lưu các thay đổi.

profit11.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Quy tắc tự động hóa CRM .

Cách hoạt động #

Sau khi tạo thỏa thuận, hãy thêm các sản phẩm mà khách hàng đã chọn.

 profit12.jpg

Khi chuyển giao dịch sang giai đoạn thứ hai, bạn cần thêm thông tin về chi phí.

profit13.jpg

Quy tắc tự động hóa được kích hoạt và trường Lợi nhuận đã hoàn tất.

profit14.jpg

Bạn có thể kiểm tra xem quy tắc Tự động hóa đã được kích hoạt trong Phần Tự động hóa:

profit15.jpg

Báo cáo lợi nhuận #

Chuyển đến phần Báo cáo (Reports)> nhấp vào Thêm báo cáo (Add report).

 profit16.jpg

Thêm các trường Chi phí và Lợi nhuận. Lưu các thay đổi.

profit17.jpg

Đó là cách báo cáo sẽ trông như thế nào:

profit18.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Trình hướng dẫn báo cáo.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.