Thỏa thuận định kỳ

Table of Contents

Ai cần thỏa thuận định kỳ trong CRM? – Bất kỳ doanh nghiệp nào sử dụng mô hình đăng ký hoặc lưu giữ thay vì bán hàng một lần. Sau khi bạn chọn khoảng thời gian phù hợp với doanh nghiệp của mình, một thỏa thuận mới sẽ tự động được tạo khi đến lúc nói chuyện với khách hàng của bạn về việc gia hạn.

Thỏa thuận định kỳ có sẵn cho Start +, CRM +, Standard và người đăng ký gói Professional .

Cách hoạt động #

Khi thêm thỏa thuận mới, hãy cuộn xuống Thỏa thuận định kỳ phần. Chọn tần suất bạn muốn thỏa thuận này được lặp lại.

recringdeals1.png

Nếu bạn muốn lặp lại thỏa thuận Chỉ một lần , hãy chỉ định khi nào bạn muốn lặp lại thỏa thuận đó .

recringdeals2.png

Nếu bạn muốn lặp lại một thỏa thuận Thường xuyên , hãy chỉ định khoảng thời gian lặp lại.

Trong trường hợp bạn đã đặt lặp lại , bạn cũng có thể định cấu hình:

  • ngày kết thúc (chỉ định ngày kết thúc khi nào ngừng thêm thỏa thuận mới).
  • tối đa số lần lặp lại (thỏa thuận mới sẽ không được tạo nữa sau khi đạt đến số lần lặp lại tối đa).

Lưu các thay đổi và thỏa thuận định kỳ sẽ được tạo.

Bạn có thể xem danh sách các mẫu thỏa thuận định kỳ bằng cách nhấp vào bánh răng cưa nút> Mẫu thỏa thuận định kỳ .

recringdeals4.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.