Thêm thuộc tính sản phẩm tùy chỉnh

Bất kỳ sản phẩm nào cũng có một tập hợp các thuộc tính – màu sắc, nhà sản xuất, chất liệu, v.v. Trong Bitrix24, bạn có thể thêm nhiều thuộc tính tùy chỉnh vào danh mục sản phẩm nếu bạn cần.

Đọc thêm về danh mục sản phẩm trong bài viết – Sản phẩm.

Để thêm thuộc tính sản phẩm mới, mở phần CRM > Cài đặt (Settings) > Điểm bắt đầu (Start point) > Thuộc tính sản phẩm (Product properties).

productproperties1.png

Trong phần này, bạn có thể xem danh sách các thuộc tính. Nếu không có danh sách này, cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ không hoạt động bình thường.

productproperties2.png

Trong Bitrix24, CRM và Cửa hàng trực tuyến sử dụng cùng một danh mục sản phẩm. Đọc thêm trong bài viết – Thêm sản phẩm vào danh mục thương mại.

Cách thêm mới thuộc tính sản phẩm #

Ví dụ: chúng tôi bán sô cô la. Vì vậy, chúng tôi cần tạo thuộc tính Phần trăm ca cao.

Nhấp vào nút Thêm (Add).

 productproperties3.png

Chỉ định tên và loại tài sản. Trong trường hợp của chúng tôi, hãy chọn loại Danh sách (List) để chúng tôi có thể chọn giá trị từ danh sách.

productproperties4.png

Bây giờ, hãy thêm các giá trị danh sách cho phần trăm ca cao.

productproperties5.png

Nếu cần, bạn có thể đặt trường thuộc tính này là bắt buộc hoặc nhiều trường.

Nhấp vào Lưu (Save). Giờ đây, chúng tôi có thể chọn giá trị phần trăm ca cao khi thêm sản phẩm mới.

productproperties6.png

Các loại thuộc tính khác #

Chuỗi – giá trị văn bản.

Số – bất kỳ giá trị số nào. Ví dụ: trọng lượng của sản phẩm.

Tệp – sử dụng loại này để đính kèm tệp. Ví dụ: giấy chứng nhận hợp quy hoặc hình ảnh.

Liên kết với yếu tố – cho phép chọn một sản phẩm khác từ danh mục. Ví dụ: để giới thiệu một sản phẩm khác.

Liên kết với các mặt hàng CRM – cho phép ràng buộc sản phẩm với khách hàng tiềm năng, người liên hệ, công ty hoặc giao dịch.

Liên kết tới Yandex.Maps – sử dụng loại này để liên kết sản phẩm với một vị trí nhất định. Ví dụ: vị trí của nhà sản xuất sản phẩm.

Bộ đếm – Bitrix24 sẽ tự động tăng giá trị.

Ngày/Giờ – sử dụng loại này để chỉ định ngày “tốt nhất trước” hoặc bất kỳ ngày nào khác.

HTML/text – mô tả văn bản có tính năng định dạng.

Liên kết tới Nhân viên – sử dụng loại này để liên kết sản phẩm với nhân viên. Ví dụ: người quản lý có trách nhiệm.

Tiền – sử dụng loại này để chỉ định giá. Ví dụ: giá của bảo hành mở rộng.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.