Thêm sự đồng ý về GDPR

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) (EU) 2016/679 là quy định trong luật của Liên minh Châu Âu về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cho tất cả các cá nhân trong Liên minh Châu Âu và Khối kinh tế Châu Âu Khu vực.

Khi bạn tạo biểu mẫu web CRM trong Bitrix24 hoặc định cấu hình kênh giao tiếp, bạn có thể cần thêm sự đồng ý GDPR.

Cách thêm sự đồng ý GDPR vào biểu mẫu web CRM #

Nhấp vào CRM> Biểu mẫu CRM (CRM forms)> chọn biểu mẫu web > nhấp vào Chỉnh sửa (Edit).

gdprconsent1.png

Trong phần cài đặt biểu mẫu web CRM, nhấp vào Thêm (Add) > cuộn xuống phần Điều khoản dịch vụ (Term of service) > bật tùy chọn hiển thị điều khoản dịch vụ
(Show terms of service)
 > nhấp vào Tạo sự đồng ý mới (Create new consent).

gdprconsent2.png

Chỉ định tên, văn bản đồng ý và chỉnh sửa tiêu đề của hộp kiểm đồng ý nếu cần. Nhấp vào Lưu (Save).

gdprconsent3.png

Chọn sự đồng ý đã tạo từ danh sách.

 gdprconsent4.png

Bạn có thể chỉnh sửa sự đồng ý hiện có bằng cách chọn nó từ danh sách và nhấp vào chỉnh sửa cài đặt (Edit settings).

 gdprconsent5.png

Bật tùy chọn Tự động chấp nhận Thỏa thuận (Auto accept the Agreement) để đặt tùy chọn ban đầu trạng thái để kiểm tra nếu cần.

gdprconsent6.png

Hoàn tất! Nhấp vào nút Lưu (Save).

Cách hoạt động #

Khách hàng hoàn thành biểu mẫu web và cần chấp nhận sự đồng ý để gửi biểu mẫu đã hoàn chỉnh.

gdprconsent7.png

Nếu khách hàng không chấp nhận sự đồng ý, biểu mẫu web sẽ không được gửi.

Cách xem danh sách các sự đồng ý đã nhận được #

Chỉ nhấp vào nút đã nhận được sự đồng ý (Obtained consents) trong phần cài đặt biểu mẫu web CRM.

 gdprconsent8.png

Bạn sẽ thấy danh sách các đồng ý đã nhận được.

gdprconsent9.png

Nhấp vào tên nguồn để xem thông tin bổ sung.

 gdprconsent10.png

Cách đặt sự đồng ý GDPR cho kênh liên lạc #

Nhấp vào Trung tâm liên hệ (Contact center) > chọn kênh liên lạc > chọn một kênh tương tác mở > nhấp vào Định cấu hình (Configure).

gdprconsent11.png

Trong phần Thỏa thuận (Agreement), hãy bật tính năng Gửi cảnh báo về việc thu thập dữ liệu cá nhân (Send warning about collecting personal data) > chọn một sự đồng ý từ danh sách hoặc tạo một sự đồng ý mới. Quá trình tạo sự đồng ý cho các kênh tương tác mở cũng giống như cho các biểu mẫu web CRM

 gdprconsent12.png

Cách thêm sự đồng ý GDPR vào Trung tâm bán hàng #

Nhấp vào Trung tâm Bán hàng (Sales Center) > Điều khoản và thỏa thuận (Terms and agreements).

termsandagreements1.png

Chọn một sự đồng ý hiện có từ danh sách hoặc tạo một sự đồng ý mới.

termsandagreements2.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.