Thêm địa chỉ liên hệ mới (Add new contacts)

Bạn có thể lưu trữ số lượng địa chỉ liên hệ không giới hạn trong tài khoản Bitrix24 của mình. Xin lưu ý rằng địa chỉ liên hệ của bạn có thể có tệp đính kèm – hãy đảm bảo bạn có đủ dung lượng lưu trữ miễn phí.

Cách thêm địa chỉ liên hệ mới #

Có một số cách để thêm địa chỉ liên hệ trong Bitrix24:

  • Nhấp vào CRM> Danh bạ> Thêm .
  • Nhấp vào CRM> Công ty  > chọn một công ty > Tạo> Liên hệ . Trong trường hợp này, địa chỉ liên hệ mới sẽ tự động được liên kết với công ty đã chọn.
  • Sử dụng trường Khách hàng trong khách hàng tiềm năng (leads)  hoặc biểu mẫu thỏa thuận (deals).Đọc thêm trong bài viết – biểu mẫu các yếu tố CRM .

Ngoài ra, bạn có thể nhập địa chỉ liên hệ hoặc lấy địa chỉ liên hệ mới sử dụng biểu mẫu web CRM .

Biểu mẫu liên hệ mới #

Bởi mặc định, chỉ cần nhập họ và tên của liên hệ là đủ.

addcontact4.png

Trong phần Giới thiệu về địa chỉ liên hệ , bạn có thể thêm thông tin chính về khách hàng – họ, tên và thứ hai, ảnh, ngày sinh.

Sau đó, bạn có thể nhập số điện thoại, địa chỉ email, trang web và người gửi của khách hàng.

 addcontact5.png

Bạn có thể thêm số máy lẻ khi chỉ định số điện thoại. Sử dụng hoặc để tách số điện thoại và số máy nhánh.

Bạn có thể liên kết một liên hệ với một công ty bằng cách chọn hoặc tạo một công ty mới trong phần tương ứng.

addcontact6.png

Tiếp theo, bạn có thể thêm chi tiết liên hệ (chi tiết ngân hàng và địa chỉ).

 addcontact7.png

Đọc thêm trong bài viết – Mẫu chi tiết liên hệ hoặc công ty .

Phần “Thêm” #

Trong phần Khác , bạn có thể chọn loại liên hệ, nguồn và thêm nhận xét.

addcontact8.png

Có sẵn cho mọi người op cho phép bất kỳ người dùng nào làm việc với địa chỉ liên hệ này.

Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM .

Nếu bạn không cần xuất địa chỉ liên hệ này, chỉ cần hủy kích hoạt tùy chọn Sử dụng khi xuất địa chỉ liên hệ .

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.