Tạo mới đối với danh mục sản phẩm (new approach to the product catalog)

Chúng tôi đã sửa đổi công việc với danh mục sản phẩm. Giờ đây, việc thêm sản phẩm mới, xây dựng cấu trúc danh mục của riêng bạn trở nên dễ dàng hơn , v.v.

Làm việc với sản phẩm trở nên dễ dàng hơn #

Ví dụ: bạn cần chỉnh sửa số lượng trong kho và giá cho 50 các sản phẩm. Trước bản cập nhật này, cần phải mở từng thẻ sản phẩm và thay đổi từng thông số cho từng sản phẩm. Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa một số sản phẩm và thông số của chúng bằng cách chỉ cần đánh dấu vào chúng và nhấp vào “Chỉnh sửa”.

 prodgrid4.jpg

Thêm và chỉnh sửa sản phẩm bằng một vài cú nhấp chuột #

Bạn có thể thêm sản phẩm mới với mô tả ngắn gọn, ghi rõ giá sản phẩm và tất cả các thông số cần thiết. Không cần tạo cấu trúc phức tạp của các phần sản phẩm. Chỉ cần điền vào biểu mẫu đơn giản và sản phẩm sẽ được thêm vào danh mục.

newprod.jpg

Thêm thuộc tính sản phẩm (Product Variants) #

Khi thêm sản phẩm vào danh mục, bạn có thể thêm một số thuộc tính của sản phẩm này. Ví dụ: bạn có thể thêm các thuộc tính biến thể như màu sắc, kích thước, thương hiệu, v.v.

 variant6.jpg

Bài viết được đề xuất: