Tài liệu trong CRM: Quyền truy cập (Access permissions)

Table of Contents

Tùy chọn này chỉ dành cho người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional .

Để định cấu hình quyền truy cập tài liệu, hãy mở bất kỳ phần tử CRM nào và nhấp vào Tài liệu> Thêm mẫu mới .

docsaccess1.png

Nhấp vào bánh răng cưa nút > Quyền truy cập .

docsaccess2.png

Thêm người dùng/bộ phận/nhóm mà bạn muốn định cấu hình quyền truy cập bằng cách nhấp vào Thêm quyền truy cập .

docsaccess6.png

Nhấp vào Thêm để thêm vai trò mới.

docsaccess3.png

Chỉ định tên vai trò và định cấu hình các hành động khả dụng cho việc này vai trò.

docsaccess4.png

Các loại quyền #

Cài đặt – Cập nhật Quyền này cho phép người dùng thay đổi cài đặt. Tài liệu – Xem Quyền này cho phép người dùng xem các tài liệu được tạo bằng bất kỳ mẫu tài liệu nào. Tài liệu – Cập nhật – Nếu người dùng được chỉ định trong danh sách người dùng mẫu, họ có thể tạo tài liệu mới bằng cách sử dụng mẫu này hoặc chỉnh sửa tài liệu hiện có bằng cách nhấp vào “Chỉnh sửa tài liệu”.
– Nếu người dùng được chỉ định trong danh sách người dùng mẫu, họ có thể xóa tài liệu.
Mẫu – Cập nhật – Cá nhân – Người dùng có thể tạo mẫu tài liệu mới.

– Người dùng có thể xóa và chỉnh sửa các mẫu tài liệu do họ tạo. Mẫu – Cập nhật – Cá nhân và bộ phận – Người dùng có thể tạo các mẫu tài liệu mới.

– Người dùng có thể xóa và chỉnh sửa các mẫu tài liệu do họ tạo hoặc do người dùng từ bộ phận của họ tạo. Mẫu – Cập nhật – Bất kỳ Quyền này cho phép người dùng chỉnh sửa và xóa bất kỳ mẫu tài liệu nào.

Nhấp vào Lưu và gán vai trò này cho người dùng đã thêm.

docsaccess5.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.