Tác vụ hàng loạt trong CRM

Đôi khi bạn cần chuyển đổi năm khách hàng tiềm năng cùng một lúc hoặc xóa tất cả các giao dịch.

Sử dụng tác vụ hàng loạt trong CRM để áp dụng một hành động cho một số yếu tố CRM.

Cách hoạt động #

Tác vụ hàng loạt có thể được áp dụng cho bất kỳ phần tử CRM nào khi sử dụng chế độ xem Danh sách (List). Đánh dấu vào các phần tử và chọn một hành động bạn muốn áp dụng cho chúng.

groupactions1.png

Bật tùy chọn Cho tất cả để áp dụng một hành động cho tất cả các mục bao gồm cả những mục hiện có trên khác các trang.

Dưới đây là danh sách các hành động có sẵn:

Tạo chiến dịch #

Sử dụng tùy chọn này để tạo chiến dịch tiếp thị CRM cho các yếu tố CRM đã chọn. Chỉ định loại chiến dịch tiếp thị bạn muốn tạo – SMS, email hoặc phát sóng thoại.

Đọc thêm trong bài viết – Tổng quan về Tiếp thị CRM.

Thêm vào phân khúc #

Tùy chọn này cho phép thêm các yếu tố đã chọn vào phân khúc khách hàng hiện có hoặc tạo phân khúc mới . Sau đó, bạn có thể sử dụng phân khúc này khi bắt đầu chiến dịch tiếp thị CRM.

group transaction3.png

Đọc thêm trong bài viết – Tạo Phân đoạn mới.

Nhiệm vụ mới #

Nếu bạn chọn tác vụ Nhiệm vụ mới, một cửa sổ tạo nhiệm vụ mới sẽ đã mở. Các phần tử CRM đã chọn sẽ tự động bị ràng buộc với nhiệm vụ.

 group transaction4.png

Ngoài ra, Bitrix24 sẽ tự động tạo một hoạt động. Người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ và hoạt động là cùng một người dùng.

Đọc thêm trong bài viết – Tạo nhiệm vụ.

Đặt trạng thái #

Hành động này thay đổi trạng thái của tất cả các phần tử đã chọn.

 groupactions5.png

Đọc thêm trong bài viết – Trạng thái và trình đơn thả xuống (danh sách lựa chọn).

Chỉ định người chịu trách nhiệm #

Hành động chỉ định một người dùng được chọn làm người chịu trách nhiệm về các phần tử CRM đã chọn.

 groupactions7.png

Tùy chọn này cũng hữu ích nếu bạn gặp vấn đề với việc truy cập một số yếu tố CRM khi cấu trúc công ty của bạn đã đã thay đổi.

Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM.

Chuyển đổi #

Chọn hành động này nếu bạn muốn để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành địa chỉ liên hệ, công ty hoặc giao dịch.

groupactions8.png

Đọc thêm trong bài viết – Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo bản ghi CRM mới).

Tạo danh sách cuộc gọi #

Hành động này tạo ra một danh sách cuộc gọi. Một hoạt động mới sẽ được tạo.

groupactions9.png

Đọc thêm trong bài viết – Trình quay số tự động.

Bạn cũng có thể bắt đầu gọi điện ngay lập tức bằng cách nhấp vào nút Bắt đầu quay số (start dialing).

 groupactions10.png

Xóa #

Hành động này sẽ xóa các phần tử đã chọn.

groupactions11.png

Các phần tử đã xóa không được thêm vào báo cáo phân tích, vì vậy hãy cẩn thận khi xóa các phần tử. Ví dụ: chỉ xóa những phần tử được tạo do nhầm lẫn.

Chỉnh sửa #

Sử dụng hành động này để chỉnh sửa nhanh một số phần tử.

 groupactions12.png

Đặt ở chế độ công khai #

Hành động này thay đổi giá trị trường Có sẵn cho mọi người (Available to everyone).

groupactions13.png

Trường này ảnh hưởng đến quyền truy cập vào một phần tử.

Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM.

Cập nhật dữ liệu báo cáo #

Hành động này cập nhật dữ liệu báo cáo về các phần tử đã chọn.

 group domains14.png

Chuyển đến đường dẫn (chỉ Giao dịch) #

Hành động này chuyển các giao dịch đã chọn sang đường dẫn khác.

groupactions15.png

Đọc thêm trong bài viết – Đường dẫn bán hàng.

Bao gồm trong xuất (chỉ địa chỉ liên hệ) #

Chọn Có để cung cấp các địa chỉ liên hệ đã chọn để xuất.

groupactions16.png

Đọc thêm trong bài viết – Xuất dữ liệu CRM.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.