Sửa đổi mã tượng trưng (Modify symbolic codes) trong các mẫu tài liệu

Các mẫu tài liệu chứa các mã tượng trưng (Symbolic codes) được sử dụng thay vì các dữ liệu khác nhau. Ví dụ: mã {DocumentCreateTime} được sử dụng trong mẫu tài liệu và được thay thế bằng thời gian tạo tài liệu thực tế trong biểu mẫu in tài liệu.

Symbolcodes1.png

Nhưng có những định dạng ngày tháng hoặc định dạng địa chỉ khác nhau, làm cách nào bạn có thể chọn một định dạng ngày cụ thể mà bạn cần?

Đừng lo lắng, bạn có thể sửa đổi mã tượng trưng trong các mẫu tài liệu và giải quyết vấn đề này.

Cách hoạt động #

Bạn có thể thêm các ký hiệu cụ thể sau dấu ~ vào mã tượng trưng để thay đổi định dạng dữ liệu. Ví dụ: {DocumentCreateTime ~ dmY h: s}

Đọc thêm về cách chỉnh sửa các mẫu tài liệu trong bài viết – Tài liệu mẫu .

Bạn có thể sửa đổi mã tượng trưng cho ngày, địa chỉ, tên và số tiền.

Ngày và giờ #

Theo mặc định, ngày định dạng trong mẫu tài liệu giống với quốc gia mà mẫu tài liệu này thuộc về. Hãy sửa đổi mã tượng trưng được sử dụng để thêm thời gian tạo tài liệu vào biểu mẫu in tài liệu.

 Symbolcodes2.png

Định dạng ngày và giờ có thể có #

 • dmy – 30.08.18
 • dmY – 30.08.2018
 • j, n, Y – 30, 8 năm 2018
 • H: i: s – 15:07:06
 • Ymd g: i: sa – 2018 -08-30 3:07:06 chiều
 • F j, Y, G: i – 30 tháng 8 năm 2018 15:07

Bạn có thể đọc thêm về các định dạng ngày và giờ có thể có trong bài viết .

Đây là giao diện:

Symbolcodes3.png

Tên #

Bạn có thể sửa đổi định dạng tên bằng cách thêm từ cụ thể đến mã biểu tượng. Ví dụ: mã tượng trưng {FormattedName ~ Format = # TITLE # # NAME # # SECOND_NAME_SHORT # # LAST_NAME #} sẽ được thay thế bằng cách chào, tên, chữ cái đầu tiên của tên thứ hai và họ trong biểu mẫu in.

Symbolcodes4.png

Các thông số định dạng tên #

 • # TITLE # – chào
 • # TÊN # – tên
 • # LAST_NAME # – họ
 • # SECOND_NAME # – tên thứ hai
 • # NAME_SHORT # – chữ cái đầu tiên của tên
 • # LAST_NAME_SHORT # – chữ cái đầu tiên của họ
 • # SECOND_NAME_SHORT # – chữ cái đầu tiên của tên thứ hai

Địa chỉ #

Theo mặc định, định dạng địa chỉ trong mẫu tài liệu giống với định dạng địa chỉ được sử dụng ở quốc gia mà mẫu tài liệu này thuộc về. Nhưng chúng tôi có thể sửa đổi mã ký hiệu địa chỉ và sử dụng, ví dụ: định dạng địa chỉ Bắc Mỹ mặc dù mẫu tài liệu bị ràng buộc với Vương quốc Anh.

Symbolcodes5.png

Định dạng và dấu phân tách địa chỉ #

Phần Định dạng của mã tượng trưng xác định loại định dạng địa chỉ:

 • 1 – Châu Âu
 • 2 – Vương quốc Anh
 • 3 – Bắc Mỹ
 • 4 – Nga (Đường phố ->Quốc gia)
 • 5 – Nga (Quốc gia – > Đường phố)

Phần Dấu phân cách của mã tượng trưng xác định loại dấu phân tách được sử dụng trong địa chỉ ở dạng in:

 • 1 – dấu phẩy
 • 2 – không có dấu phân tách
 • 3 – ngắt dòng

Đây là cách biểu mẫu in tài liệu sẽ trông như thế nào sau khi sửa đổi mã ký hiệu địa chỉ:

Symbolcodes6.png

{Address} mã tượng trưng sẽ được thay thế bằng địa chỉ được chỉ định trong Địa chỉ đường phố ( Street Address field)  chi tiết công ty .

Số tiền #

Đối với số tiền, bạn có thể sửa đổi mã tượng trưng để các số không sau dấu chấm và đơn vị tiền tệ sẽ được hiển thị dưới dạng bản in của tài liệu.

Các thông số về số tiền #

 • WZ (Với số không ) – nếu bạn chọn giá trị , các số không sau dấu chấm sẽ được hiển thị. Ví dụ: 12.00 thay vì 12.
 • NS (Không có dấu) – nếu bạn chọn giá trị , ký hiệu tiền tệ sẽ được thêm vào. Nếu bạn chọn giá trị , ký hiệu tiền tệ sẽ không hiển thị.

Ví dụ: hãy sửa đổi mã biểu tượng {TotalSum} để các số không sau dấu chấm sẽ được hiển thị và ký hiệu tiền tệ sẽ được thêm vào:

Symbolcodes7.png

Đây là cách biểu mẫu in tài liệu sẽ trông như thế nào:

Symbolcodes8.png

Số điện thoại #

Bạn có thể chỉ định định dạng số điện thoại bằng cách thêm mã tượng trưng cụ thể sau định dạng . Ví dụ:

{ClientPhone~format=E.164}

Các định dạng có sẵn:

 • E .164 – +12122191234
 • Quốc tế – +1 212 219-12-34
 • Quốc gia – 1 (212) 219-12-34

Một sản phẩm, thuế hoặc địa chỉ liên hệ cụ thể từ danh sách #

Một số dữ liệu được thêm vào tài liệu dưới dạng danh sách. Ví dụ: thuế, sản phẩm hoặc địa chỉ liên hệ.

Đọc cách thêm danh sách vào tài liệu trong bài viết – Mẫu tài liệu .

Bạn có thể thêm vào tài liệu một mục cụ thể từ danh sách. Chỉ cần sử dụng mã tượng trưng:

{ProductsProductName}

Theo mặc định, mục đầu tiên từ danh sách sẽ được thêm vào tài liệu.

Nếu bạn cần thêm một mục không có trong danh sách đầu tiên, chỉ cần thêm chỉ mục vào mã tượng trưng này. Ví dụ: mã tượng trưng này sẽ thêm mục thứ ba:

{ProductsProductName~index=2}

Mục đầu tiên trong danh sách có index = 0 .

Trường “Nhiều” #

Trong Bitrix24 CRM, các trường có thể được đánh dấu là Nhiều . Điều đó có nghĩa là trường này có thể có nhiều giá trị cùng một lúc. Ví dụ: các trường Điện thoại, Email, Messeneger hoặc bất kỳ trường tùy chỉnh nào được đánh dấu là Nhiều .

Các mẫu tài liệu không hỗ trợ Bind To CRM Các phần tử và Tệp thuộc loại tệp “Nhiều”.

Sử dụng mã tượng trưng mfirst để thêm các giá trị được lưu trữ “nhiều” vào tài liệu :

 • mfirst = y – thêm giá trị đầu tiên
 • mfirst = n – thêm tất cả các giá trị

Ví dụ:

{TestField~mfirst=n}

Theo mặc định, các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. Sử dụng mã tượng trưng mseparator để chọn dấu phân tách – cooma (1) hoặc ngắt dòng (2):

{TestField ~ mseparator = 2}

Liệt kê tất cả các sản phẩm, địa chỉ liên hệ hoặc thuế từ danh sách #

Ví dụ: bạn có thể liệt kê tất cả các sản phẩm trong tài liệu. Chỉ cần thêm all = y vào mã tượng trưng tương ứng:

{ProductsProductName~all=y}

Thay vì dấu phẩy , bạn có thể sử dụng dấu ngắt dòng làm dấu phân tách bằng cách thêm mseparator = 2 vào mã tượng trưng:

{ProductsProductName ~ mseparator = 2, all = y}

 Bài viết được đề xuất

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.