Nhập vào Bitrix24 CRM

Nếu bạn chưa quen với Bitrix24 và muốn thực hiện chuyển đổi từ một CRM khác hoặc chỉ cần tải cơ sở CRM của bạn lên hệ thống, đây là những gì Bitrix24 có thể cung cấp:

Đây là những gì bạn CÓ THỂ nhập vào Bitrix24 CRM:

 • Bản ghi CRM của bạn vào Bitrix24 khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch hoặc sản phẩm.
 • Các trường của Bitrix24 CRM Khách hàng tiềm năng, Địa chỉ liên hệ, Công ty hoặc biểu mẫu giao dịch (xem các trường tùy chỉnh nhập bên dưới).
 • Danh sách bản ghi Excel ( trước tiên bạn cần lưu nó dưới dạng CSV).
 • vCard, GMail, Outlook, Yahoo! Mail lịch sử mail vào danh bạ Bitrix24.

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ cho phép bạn để:

Đây là điều bạn KHÔNG THỂ nhập vào Bitrix24 CRM:

 • Các hoạt động được ghi lại trong CRM (nhiệm vụ, email, cuộc họp, v.v.)
 • Các tệp ghi lại CRM (bạn có thể tải chúng lên Bitrix24 Drive)
 • Thông tin liên lạc của các nhân viên bán hàng về bản ghi CRM

Quan trọng: danh sách bản ghi CRM mà bạn sẽ nhập vào Bitrix24 phải ở định dạng CSV. Nếu bạn có tệp Excel, vui lòng lưu nó dưới dạng CSV trước.

Nhập khách hàng tiềm năng, Địa chỉ liên hệ, Công ty, Giao dịch #

Bạn có thể sử dụng quy trình xuất – nhập để chuyển dữ liệu của bạn sang Bitrix24, có nghĩa là bạn cần xuất dữ liệu từ CRM cũ của mình và nhập dữ liệu đó vào Bitrix24.

Xin lưu ý rằng bạn hiện có thể nhập danh sách Khách hàng tiềm năng, Địa chỉ liên hệ, Công ty, Giao dịch hoặc Sản phẩm. Không thể nhập các hoạt động CRM.

Đây là cách bắt đầu nhập trong Bitrix24 cho Kách hàng tiềm năng, Địa chỉ liên hệ, Công ty, Giao dịch:

 1. Đầu tiên, xuất danh sách các mục CRM (khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch) mà bạn muốn chuyển sang Bitrix24 – sang tệp CSV;
 2. Mở Bitrix24 của bạn. Truy cập CRM. Sử dụng tùy chọn Nhập có sẵn bên trong bản ghi CRM – Địa chỉ liên hệ/Khách hàng tiềm năng/Công ty/Giao dịch. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này trong Chế độ xem danh sách dành cho Địa chỉ liên hệ hoặc Công ty.
 importlead.png

Có một số tùy chọn nhập có sẵn cho Địa chỉ liên hệ – nếu bạn không nhập Địa chỉ liên hệ của mình từ Gmail, Outlook, Yahoo. v.v … sử dụng tùy chọn Nhập tùy chỉnh CSV.

3. Mở biểu mẫu Nhập và tải lên tệp CSV của bạn.

Vui lòng áp dụng các mẹo sau vào tài khoản:

 • Đảm bảo tệp nhập của bạn được lưu dưới dạng tệp CSV
 • Tên khách hàng tiềm năng là trường bắt buộc duy nhất cho khách hàng tiềm năng
 • Nhập Công ty trước Địa chỉ liên hệ
 • Khi nhập Địa chỉ liên hệ – có trường “công ty” trong Địa chỉ liên hệ phải tương ứng với Công ty hiện có
 • Bạn có thể tải xuống mẫu nhập từ trang tiện ích được nhập

Nhấp vào Tiếp (Next) theo để tiếp tục. Trên trang Trường (Fields) chọn tên trường tương ứng trong Bitrix24 CRM. Xin lưu ý rằng trong trường hợp Bitrix24 không có các trường bạn cần nhập, bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh của riêng mình trong CRM> Cài đặt (Settings) > Cài đặt biểu mẫu & báo cáo (Form & Report Settings) > Trường tùy chỉnh (Custom Fields) > Tạo trường tùy chỉnh (Create Custom Field). Hãy nhớ rằng bạn cần tạo các trường này trước khi bắt đầu quá trình nhập.

Trên trang Kiểm soát trùng lặp, bạn có thể đặt hệ thống sẽ làm gì với các bản sao được tìm thấy trong quá trình nhập:

 • Nhập tất cả
 • Thay thế hiện tại
 • Hợp nhất
 • Bỏ qua

Trang Nhập sẽ hiển thị số lượng bản ghi đã nhập thành công.

Nhập sản phẩm #

Bạn có thể nhập sản phẩm vào danh mục Bitrix24 tại CRM > Trang Danh mục sản phẩm, tùy chọn nhập có thể được tìm thấy trong Cài đặt:

Đọc thêm trong bài viết – Nhập sản phẩm.

Nhập trường tùy chỉnh #

Nếu tệp nhập của bạn có bất kỳ trường (tùy chỉnh) nào thì Bitrix24 CRM không có theo mặc định, các trường tùy chỉnh mới này có thể được tạo trong Bitrix24 và bạn sẽ có thể nhập thành công dữ liệu của mình sau đó.

1. Để thêm trường tùy chỉnh mới vào Bitrix24 CRM – đi tới CRM> Khác (Other) > Cài đặt (Settings) > Cài đặt biểu mẫu & báo cáo (Form & Report Settings) > Trường tùy chỉnh (Custom fields) > thêm trường (Add field) ( ví dụ: Địa chỉ liên hệ (Contacts) > thêm trường);

2. Đặt thông số trường tùy chỉnh mới (bạn có thể đọc thêm về trường tùy chỉnh CRM tại đây);

Nếu bạn đặt loại trường là list – đừng quên thêm tất cả các giá trị thuộc tính danh sách có thể có, vì nếu bạn quên một giá trị, nó sẽ được nhập với giá trị “undefined \ no” tương ứng với trường này.

Ví dụ: danh sách của bạn có các giá trị sau – ‘đỏ’, ‘xanh lá cây’, ‘cam’, nếu bạn quên thêm ‘cam’ vào danh sách, hệ thống sẽ nhập các địa chỉ liên hệ có ‘cam’ giá trị dưới dạng danh sách = không xác định \ 0 .

3 . Xin lưu ý rằng bạn cần thêm trường mới bạn vừa tạo vào biểu mẫu tạo mục CRM mới (ví dụ: Địa chỉ liên hệ). Đối với điều đó, vui lòng mở biểu mẫu bản ghi CRM và nhấp vào Cài đặt (Settings) và chọn Đặt lại biểu mẫu (Reset Form).

4. Mở tệp CSV nhập của bạn và đặt tên cho trường tùy chỉnh giống với tên trường tùy chỉnh mới của bạn trong Bitrix24 (bước này không bắt buộc, nhưng sẽ giúp bạn tránh nhầm lẫn trong quá trình nhập):

5. Bắt đầu quá trình nhập;

6. Trong trang cài đặt nhập thứ hai – ‘fileds’, hãy chọn tên đã nộp tương ứng trong danh sách trường tùy chỉnh Bitrix24 được đề xuất:

Kiểm soát trùng lặp trong quá trình nhập #

Hiện tại, tìm kiếm trùng lặp trong quá trình nhập được thực hiện cho các Địa chỉ liên hệ, Công ty và Khách hàng tiềm năng. Xin lưu ý rằng tùy chọn này chỉ dành cho người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional.

Chỉ định kết nối liên hệ với công ty khi nhập #

Vui lòng nhập Công ty trước Địa chỉ liên hệ. Khi nhập tệp Địa chỉ liên hệ (Contact) – vui lòng khớp với trường tên ‘Công ty’ tương ứng:

Trong trường hợp này, kết nối Công ty-Đia chỉ liên hệ sẽ tự động được thiết lập.

Nhập không thành công #

Nếu bạn thấy các ký tự lạ, dấu chấm hỏi sau khi nhập xong, bạn cần kiểm tra mã hóa tệp CSV – tệp phải ở dạng UTF-8. Bạn có thể nhận được một tệp mẫu nếu bạn thêm một vài mục CRM, ví dụ như khách hàng tiềm năng và xuất chúng sau đó. Tệp khách hàng tiềm năng đã xuất có thể được sử dụng làm mẫu. Bạn cũng có thể sử dụng các chương trình đặc biệt để thay đổi mã hóa tệp của mình thành UTF-8.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.