Người quan sát trong khách hàng tiềm năng(Leads) và thỏa thuận

Bạn có thể thêm người quan sát vào khách hàng tiềm năng hoặc thỏa thuận . Người quan sát có thể xem cơ hội kinh doanh trong CRM, gửi và đọc tin nhắn trong cuộc trò chuyện của cơ hội kinh doanh CRM.

Observers1.jpg

Cách hoạt động #

Có Người quan sát trường trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch. Cuộn xuống phần Thêm > nhấp vào Thêm người quan sát để thêm người quan sát vào khách hàng tiềm năng/thỏa thuận này.

Observers2.jpg

Nếu không có trường Người quan sát trong khách hàng tiềm năng/biểu mẫu thỏa thuận, nhấp vào Chọn trường> Người quan sát .

Observers3.jpg

Chọn nhân viên mà bạn muốn trở thành quan sát viên và nhấp vào Lưu .

Observers4.jpg

Những nhân viên này sẽ thấy khách hàng tiềm năng hoặc thỏa thuận này trong danh sách và có thể xem nó.

Trò chuyện trong thẻ phần tử CRM #

người có trách nhiệm hoặc một người quan sát có thể mời đồng nghiệp tham gia một cuộc trò chuyện đặc biệt.

quan sát viên5.jpg

Tất cả các đồng nghiệp được mời tham gia cuộc trò chuyện này sẽ tự động trở thành quan sát viên. Để mời người dùng mới (người đó sẽ trở thành người quan sát mới) vào cuộc trò chuyện, hãy nhấp vào nút Mời .

quan sát viên6.jpg

Cuộc trò chuyện này sẽ xuất hiện trong danh sách cuộc hội thoại của tất cả nhân viên được mời tham gia cuộc trò chuyện.

Observers9.jpg

Nếu bạn thêm người quan sát khi cuộc trò chuyện đã được tạo, người đó sẽ không tự động được thêm vào cuộc trò chuyện. Để được thêm vào cuộc trò chuyện, người quan sát cần nhấp vào cuộc trò chuyện này trong thẻ các cơ hôi kinh doanh CRM.

 Observers6.png

Xóa người quan sát #

Để xóa người quan sát, hãy mở một khách hàng tiềm năng/thỏa thuận > cuộn xuống phần Thêm>  nhấp vào Thay đổi .

Observers7.jpg

Nhấp vào nút Xóa bên cạnh trình quan sát bạn muốn xóa  > nhấp vào Lưu .

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.