Làm việc với mã code của biểu mẫu web CRM form

Quan trọng: Các giải pháp và phương pháp được xem xét trong bài viết này yêu cầu một số kỹ năng và kiến ​​thức nhất định. Nếu bạn không chắc rằng mình có những kỹ năng này, tốt hơn hết bạn không nên sử dụng những giải pháp này. Hoặc bạn có thể ủy quyền nhiệm vụ này cho quản trị viên của mình hoặc người khác có các kỹ năng cần thiết.

Chúng tôi đã cho bạn biết về trình thiết kế biểu mẫu CRM mới, cách tạo biểu mẫu trong trình thiết kế mới và cách tạo một thiết kế mới trong đó. Nhưng nếu bạn thiếu một số tính năng trong chức năng tiêu chuẩn của biểu mẫu CRM thì sao? Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách giải quyết các tác vụ không có sẵn khi sử dụng biểu mẫu mới.

Làm cách nào để đặt cùng một biểu mẫu nhiều lần trên cùng một trang? #

Chỉ cần sao chép mã biểu mẫu CRM và dán mã đó vào bất cứ đâu bạn cần.

Có thể sử dụng biểu mẫu CRM và tiện ích trang web với cùng một biểu mẫu CRM trên cùng một trang không? #

Có, hãy sao chép mã của biểu mẫu CRM và dán vào bất cứ nơi nào cần thiết.

Làm cách nào để thêm nhiều biểu mẫu vào cùng một trang? #

Chỉ cần sao chép mã biểu mẫu CRM và dán vào bất cứ đâu bạn cần.

Tôi có thể đặt giá trị trường trong mã biểu mẫu không có trong biểu mẫu này không? #

Có, bạn có thể chỉ định giá trị trường của tất cả các biểu mẫu hoặc một biểu mẫu cụ thể trên trang.
Để làm điều đó, hãy xóa // để kết nối tập lệnh cho một biểu mẫu cụ thể, ví dụ: với ID 792.
Đặt tập lệnh này trên trang TRƯỚC kết nối các biểu mẫu.

<script> window.addEventListener('b24:form:init', (event) => { let form = event.detail.object; //if (form.identification.id == 792) { form.setProperty("param1", "1"); form.setProperty("city", "New York"); } }); </script>

Làm cách nào để chỉ định giá trị trường cho tất cả tiện ích con trên trang? #

Đặt tập lệnh này trên trang TRƯỚC kết nối các biểu mẫu.

<script> window.addEventListener('b24:form:init', (event) => { let form = event.detail.object; form.setValues({ "name": "Andrey", "last-name": "Griffiths", "email": "andrey@example.com", "phone": "+19211111111" }); }); </script>

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.