Kiểm soát trùng lặp (Duplicate Control)

Việc quản lý các hồ sơ trùng lặp có thể quan trọng như việc thắng hoặc thua một thỏa thuận. Thường thì một khách hàng tiềm năng (leads) hoặc địa chỉ liên hệ có nhiều nhân viên làm việc với nó và do đó, điều quan trọng là phải có tất cả thông tin liên quan đến khách hàng nằm trong một hồ sơ duy nhất.

Có một tùy chọn kiểm soát trùng lặp trong Bitrix24 có thể tự động tìm và hợp nhất khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và công ty trùng lặp. Nếu một số trường có các giá trị khác nhau, bạn sẽ được đề xuất chọn giá trị nào sẽ được sử dụng khi hợp nhất các hồ sơ CRM.

Mỗi người quản lý bán hàng chỉ có thể thực hiện kiểm soát trùng lặp đối với các hồ sơ riêng và những người mà họ có quyền truy cập . Kiểm soát trùng lặp sẽ không khả dụng nếu bạn không có quyền truy cập để cập nhật và xóa hồ sơ. Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM .

Để sử dụng tùy chọn kiểm soát trùng lặp, chuyển đến phần Danh bạ Công ty hoặc Khách hàng tiềm năng > nhấp vào nút bánh răng cưa > Kiểm soát trùng lặp .

Dupate1.jpg

Chọn các trường trùng lặp sẽ được tìm kiếm.

Có các trường tiếp theo:

  • Khách hàng tiềm năng (leads)  – Họ và tên, Tên công ty, Điện thoại, E-mail;
  • Danh bạ – Họ và tên, Điện thoại, E-mail;
  • Công ty – Tên công ty, Điện thoại, E-mail.Dupate2.jpg

Nhấp vào nút Bắt đầu quét . Sau đó, bạn sẽ thấy có bao nhiêu bản sao được tìm thấy.

Dupate3.jpg

Nhấp vào Hợp nhất . Các bản sao không có xung đột sẽ được hợp nhất tự động. Các bản sao còn lại sẽ phải được hợp nhất theo cách thủ công hoặc bạn có thể bỏ qua chúng hoàn toàn.

Nếu các bản sao được hợp nhất tự động, bạn sẽ thấy số lượng bản sao được xử lý.

Nếu có ‘ lại dữ liệu khác nhau được tìm thấy trong khi hợp nhất, bạn phải chọn các trường để sử dụng trong cấu hình kết quả theo cách thủ công.

 Dupate4.jpg

Chọn hồ sơ CRM ưu tiên từ danh sách. Nó sẽ được sử dụng làm nền tảng cho kết quả hợp nhất.

Dupate5.jpg

Một trường có thể có các giá trị khác nhau khi hợp nhất các hồ sơ CRM. Chọn một cái mà bạn muốn thêm vào kết quả hợp nhất.

trùng lặp6.jpg

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút Hợp nhất và các hồ sơ CRM sẽ được hợp nhất. Bạn sẽ thấy thông báo “Thành công” sau khi hợp nhất xong.

Dupate7.jpg

Sau khi hợp nhất các hồ sơ CRM, bạn sẽ có một hồ sơ CRM với các giá trị trường đã được chọn trước khi hợp nhất các hồ sơ.

Tùy chọn kiểm soát trùng lặp có sẵn cho gói Start + CRM + Standard và Professional người đăng ký.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.