Không thể truy cập cài đặt CRM. Tại sao?

Table of Contents

Nếu bạn mở CRM> Cài đặt (Settings) và chỉ có thể truy cập phần Email, điều đó có nghĩa là bạn không có quyền truy cập để định cấu hình cài đặt CRM.

nocrmsettings1.jpg

Cách hoạt động #

Chỉ quản trị viên mới có thể định cấu hình cài đặt CRM. Theo mặc định, đó là người tạo tài khoản.

Quản trị viên có thể chỉ định quyền quản trị (Assign admin permissions) cho bất kỳ người dùng nào bằng cách mở hồ sơ của người dùng này > nhấp vào Tác vụ (Action) và chọn tùy chọn tương ứng.

 nocrmsettings2.jpg

Có một cách khác để cấp quyền truy cập vào các phần cài đặt CRM cho người dùng. Nhấp vào CRM> Cài đặt (Settings) > Quyền (Permissions) > Quyền truy cập (Access permissions)> chọn một vai trò > nhấp vào nút bút chì để chỉnh sửa.

 nocrmsettings3.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM.

Bật tùy chọn Người dùng có thể chỉnh sửa cài đặt (user can edit settings) > nhấp vào Lưu (Save) > gán vai trò này cho người dùng > nhấp vào Lưu (Save).

nocrmsettings4.jpg

Người dùng sẽ có quyền truy cập vào phần cài đặt CRM.

nocrmsettings5.jpg

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.