Hợp nhất thỏa thuận (Merge deals)

Đôi khi bạn có thể rơi vào tình huống cần hợp nhất nhiều thỏa thuận. Ví dụ: một khách hàng đã gửi cho bạn email về việc mua một chiếc áo sơ mi và sau đó gọi cho bạn để cho bạn biết một số thông tin bổ sung về màu sắc. Do đó, bạn có hai thỏ thuận liên quan đến cùng một khách hàng và sản phẩm.

Các thỏa thuận hợp nhất sẽ không khả dụng nếu bạn không có quyền truy cập để cập nhật và xóa hồ sơ. Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM .

Để hợp nhất thỏa thuận, hãy nhấp vào CRM> Thỏa thuận> Danh sách .

mergeeals1.jpg

Chọn thỏa thuận mà bạn muốn hợp nhất > chọn tùy chọn Hợp nhất trong trình đơn tác vụ.

mergeeals2.jpg

Trước khi hợp nhất các thỏa thuận, bạn cần chọn một thỏa thuận sẽ được sử dụng làm thỏa thuận cơ bản.

mergeeals3.jpg

Bạn có thể xem kết quả hợp nhất ở bên trái.

 mergeeals4.jpg

Một trường có thể có các giá trị khác nhau khi hợp nhất các thỏa thuận. Chọn một cái mà bạn muốn thêm vào kết quả hợp nhất.

mergeeals5.jpg

Bạn không cần phải làm điều đó nếu các trường có cùng giá trị.

mergeeals6.jpg

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút Hợp nhất và các thỏa thuận sẽ được hợp nhất.

mergeeals7.jpg

Các giá trị trường được chọn khi hợp nhất thỏa thuận sẽ được sử dụng trong thỏa thuận mới này.

mergeeals8.jpg

Tùy chọn này có sẵn cho người đăng ký gói CRM + Standard và Professional .