Hóa đơn (Invoices)

Khi bạn đã chốt thỏa thuận thành công, bạn cần tạo hóa đơn.

bill1.jpg

Trạng thái hóa đơn #

Hóa đơn trong Bitrix24 có thể ở các trạng thái khác nhau. Ví dụ: khi bạn đã tạo hóa đơn, hóa đơn đó có trạng thái “Mới”. Khi bạn đã gửi nó cho một khách hàng, nó có trạng thái “Đã gửi cho khách hàng”. Có hai trạng thái cuối cùng: “Đã trả tiền” và “Chưa thanh toán”.

bill2.jpg

Bạn có thể định cấu hình các trạng thái hóa đơn trong phần CRM > Cài đặt> Điểm bắt đầu> Trạng thái và menu thả xuống> Trạng thái hóa đơn .

 Chemicals3.png

Đọc thêm về các trạng thái và danh sách thả xuống trong bài viết – Các điểm dừng và trình đơn thả xuống (danh sách lựa chọn) .

Chế độ xem danh sách, kanban và chế độ xem báo cáo #

Mở Phần CRM Hóa đơn> Danh sách để xem danh sách hóa đơn.

bill3.jpg

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chế độ xem Kanban .

bill4.jpg

Đọc thêm về chế độ xem Kanban trong bài viết – Chế độ xem Kanban trong Bitrix24 CRM .

Để chuyển sang chế độ xem Báo cáo , bạn cần chuyển đến Phân tích CRM> Báo cáo của tôi> Hóa đơn .

billrep1.jpg

Đọc về các báo cáo trong bài viết – Báo cáo phân tích hóa đơn (trang tổng quan) .

Các tác vụ khả dụng #

Mở menu tác vụ để xem, chỉnh sửa, sao chép, xóa hóa đơn.

bill5.jpg

Nhấp vào nút bánh răng cưa để xuất hóa đơn và truy cập các mẫu hóa đơn định kỳ.

bill6.jpg

Đọc thêm trong các bài viết này – Xuất dữ liệu CRM và Hóa đơn định kỳ .

Để tạo hóa đơn mới, hãy nhấp vào nút Tạo hóa đơn .

bill7.jpg

Bạn có thể đọc về tất cả các cách tạo hóa đơn trong bài viết – Cách tạo hóa đơn .

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.