Hệ thống thanh toán

Trong Bitrix24 CRM, bạn có thể in, tải xuống dưới dạng pdf hoặc gửi email báo giá và hóa đơn cho khách hàng. Nếu bạn cần tùy chỉnh báo giá hoặc biểu mẫu CRM hoặc định cấu hình Paypal, bạn có thể thực hiện việc này với sự trợ giúp của cài đặt Hệ thống thanh toán.

Đây là cách thực hiện:

  • Đi tới CRM> Khác (More) > Cài đặt (Settings) > Tùy chọn thanh toán (Payment Options) > Hệ thống thanh toán (Payment System) để định cấu hình cách báo giá của bạn và biểu mẫu hóa đơn sẽ trông như thế nào.
  • Tại trang Thanh toán & Hóa đơn, bạn sẽ tìm thấy một tập hợp các mẫu mặc định: chuyển khoản ngân hàng (hóa đơn) cho người liên hệ, chuyển khoản ngân hàng (hóa đơn) cho công ty, báo giá cho địa chỉ liên hệ, báo giá cho công ty và Paypal. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu hiện có hoặc tạo mẫu mới từ đầu.

Nếu bạn tạo một mẫu mới, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng trình xử lý (các trình xử lý khác nhau khả dụng cho các ngôn ngữ được hỗ trợ khác nhau). Chọn loại ứng dụng bên dưới.

  • Nhấp vào tùy chọn Hiển thị Tất cả Trường (Show all Fields) để mở tất cả các trường có sẵn cho cấu hình.
  • Bạn đã đạt đến một trong số các bước quan trọng nhất, sẽ ảnh hưởng đến giao diện bản in cuối cùng hoặc biểu mẫu pdf. Mở phần Người bán (Seller) và khớp các trường. Các trường này sẽ hiển thị thông tin về công ty của bạn với tư cách là người bán. Bạn nên chọn những trường mà bạn muốn xem trên biểu mẫu báo giá\hóa đơn. Bạn cũng có thể thêm logo, chữ ký của công ty và con dấu ở đây.
  • Đi tới phần Cá nhân (Private person) để định cấu hình các trường Người mua (Buyer) sẽ được hiển thị trên báo giá\hóa đơn. Đó sẽ là thông tin chi tiết về khách hàng của bạn.
  • Phần Chung (General) cho phép thêm tên hóa đơn, loại tài khoản và thêm nhận xét (Add comments) .
  • Phần Kiểu (Styles) cho phép định cấu hình lề và thêm hình nền.
  • Phần Cột (Columns) cho phép định cấu hình cột và chọn thuộc tính sản phẩm (Select product properties) để thêm chúng vào báo giá hoặc hóa đơn. Quan trọng: để thêm thuộc tính sản phẩm mới, vui lòng đi tới CRM> Khác (More) > Cài đặt (Settings) > Điểm bắt đầu (Start point) > Thuộc tính sản phẩm (Product properties).

Vậy là xong! Bạn đã định cấu hình Báo giá\In hóa đơn\biểu mẫu pdf.

Hãy nhớ chọn cả Người mua và Người bán trong biểu mẫu báo giá hoặc hóa đơn, nếu bạn muốn thêm chi tiết của họ vào biểu mẫu in hoặc pdf:

Đây là ví dụ về cách Hóa đơn được định cấu hình có thể trông như thế nào:

Cột Thuế suất được hiển thị trong hóa đơn chỉ in biểu mẫu nếu VAT được sử dụng (không phải thuế bán hàng). Đọc thêm về thuế trong CRM trong bài viết – Thuế trong CRM.