Hành động nhóm trong CRM

Đôi khi bạn cần chuyển đổi năm khách hàng tiềm năng cùng một lúc hoặc xóa tất cả các thỏa thuận.

Sử dụng nhóm hành động trong CRM để áp dụng một hành động cho một số yếu tố CRM.

Cách hoạt động #

Hành động nhóm có thể được áp dụng cho bất kỳ nhómCRM nào khi sử dụng chế độ xem Danh sách . Đánh dấu vào các phần tử và chọn một hành động bạn muốn áp dụng cho chúng.

groupactions1.png

Bật tùy chọn Cho tất cả để áp dụng một hành động cho tất cả các mục bao gồm cả những mục hiện có trên khác các trang.

Dưới đây là danh sách các hành động có sẵn:

Tạo chiến dịch #

Sử dụng tùy chọn này để tạo chiến dịch tiếp thị CRM cho các yếu tố CRM đã chọn. Chỉ định loại chiến dịch tiếp thị bạn muốn tạo – SMS, email hoặc phát sóng thoại (voice broadcasting).

nhóm giao dịch2.png

Đọc thêm trong bài viết – Tổng quan về Tiếp thị CRM .

Thêm vào phân đoạn #

Tùy chọn này cho phép thêm các yếu tố đã chọn vào phân đoạn hiện có hoặc tạo phân đoạn mới . Sau đó, bạn có thể sử dụng phân đoạn này khi bắt đầu chiến dịch tiếp thị CRM.

group transaction3.png

Đọc thêm trong bài viết – Tạo Phân đoạn mới .

Tác vụ mới #

Nếu bạn chọn Tác vụ mới , một cửa sổ tạo tác vụ mới sẽ đã mở. Các nhóm CRM đã chọn sẽ tự động bị ràng buộc với tác vụ.

 group transaction4.png

Ngoài ra, Bitrix24 sẽ tự động tạo một hoạt động. Người chịu trách nhiệm cho tác vụ và hoạt động là cùng một người dùng.

Đọc thêm trong bài viết – Tạo nhiệm vụ .

Đặt trạng thái #

Hành động này thay đổi trạng thái của tất cả các nhóm đã chọn.

 groupactions5.png

Đọc thêm trong bài viết – Trạng thái và trình đơn thả xuống (danh sách lựa chọn) .

Chỉ định người chịu trách nhiệm #

Hành động chỉ định một người dùng được chọn làm người chịu trách nhiệm về các nhóm CRM đã chọn.

 groupactions7.png

Tùy chọn này cũng hữu ích nếu bạn gặp vấn đề với việc truy cập một số yếu tố CRM khi cấu trúc công ty của bạn đã đã thay đổi.

Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM .

Chuyển đổi #

Chọn hành động này nếu bạn muốn để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành địa chỉ liên hệ, công ty hoặc thỏa thuận.

groupactions8.png

Đọc thêm trong bài viết – Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo bản ghi CRM mới) .

Tạo danh sách cuộc gọi #

Hành động này tạo ra một danh sách cuộc gọi. Một hoạt động mới sẽ được tạo.

groupactions9.png

Đọc thêm trong bài viết – Trình quay số tự động .

Bạn cũng có thể bắt đầu gọi điện ngay lập tức bằng cách nhấp vào nút Bắt đầu quay số .

 groupactions10.png

Xóa #

Hành động này sẽ xóa các nhóm đã chọn.

groupactions11.png

Các nhóm đã xóa không được thêm vào báo cáo phân tích, vì vậy hãy cẩn thận khi xóa các nhóm. Ví dụ: chỉ xóa những nhóm được tạo do nhầm lẫn.

Chỉnh sửa #

Sử dụng hành động này để chỉnh sửa nhanh một số nhóm.

 groupactions12.png

Đặt ở chế độ công khai #

Hành động này thay đổi giá trị trường Có sẵn cho mọi người .

groupactions13.png

Trường này ảnh hưởng đến quyền truy cập vào một nhóm.

Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM .

Cập nhật dữ liệu báo cáo #

Hành động này cập nhật dữ liệu báo cáo về các nhóm đã chọn.

 group domains14.png

Move to pipeline (deals only) #

Hành động này chuyển các thỏa thuận đã chọn sang đường dẫn khác.

groupactions15.png

Đọc thêm trong bài viết – Đường ống .

Include in export (contacts only) #

Chọn Có để cung cấp các địa chỉ liên hệ đã chọn để xuất.

groupactions16.png

Đọc thêm trong bài viết – Xuất dữ liệu CRM .

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.