Định cấu hình các trường (Configure fields) trong chế độ xem kanban

Bạn có thể định cấu hình các trường hiển thị trong chế độ xem kanban và các trường hiển thị trong biểu mẫu tạo nhanh.

Tùy chỉnh các trường biểu mẫu tạo nhanh #

Biểu mẫu tạo nhanh cho phép tạo khách hàng tiềm năng hoặc thỏa thuận mới ngay trong kanban.

 kanbancustomfields1.jpg

Theo mặc định, khi sử dụng biểu mẫu tạo nhanh, bạn có thể chỉ định tên, số tiền và đơn vị tiền tệ, liên hệ và công ty.

Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu tạo nhanh bằng cách nhấp vào Chọn trường> Tùy chỉnh các trường biểu mẫu tạo nhanh .

 kanbancustomfields2.jpg

Ví dụ: hãy thêm trường Người có trách nhiệm .

 kanbancustomfields3.jpg

Giờ đây, chúng tôi có thể chọn người chịu trách nhiệm khi tạo thỏa thuận nhanh.

kanbancustomfields4.jpg

Tùy chỉnh các trường (fields) của biểu mẫu xem #

Bạn cũng có thể định cấu hình biểu mẫu xem nhanh.

 kanbancustomfields5.jpg

Mở biểu mẫu tạo nhanh > nhấp vào Chọn trường(fields)> Tùy chỉnh các trường của dạng xem .

kanbancustomfields6.jpg

Ví dụ: hãy thêm trường Nhận xét .

kanbancustomfields7.jpg

Giờ đây, bạn có thể xem trường Nhận xét ngay trong kanban.

 kanbancustomfields8.jpg

Trường đã chọn sẽ không được hiển thị nếu nó trống.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.