Đăng ký Tài khoản PayPal Doanh nghiệp

Để chấp nhận thanh toán qua PayPal, bạn cần có tài khoản Doanh nghiệp PayPal.

Đăng ký Tài khoản PayPal Doanh nghiệp #

Truy cập trang web PayPal và nhấp vào Đăng ký (Sign up).

paypalacc1.jpg

Chọn Tài khoản doanh nghiệp ( Business account).

 paypalacc2.jpg

Nhập địa chỉ email bạn sẽ sử dụng để đăng nhập vào PayPal và nhấp vào Tiếp tục (Next).

paypalacc3.jpg

Thiết lập mật khẩu của bạn.

 paypalacc4.jpg

Thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn.

 paypalacc5.jpg

Sau đó, chọn loại hình kinh doanh của bạn, chỉ định từ khóa mô tả doanh nghiệp của bạn, chọn số tiền hàng tháng của bạn bán hàng và chỉ định trang web của bạn (tùy chọn). Nhấp vào Tiếp tục (Continue).

paypalacc6.jpg

Chỉ định thông tin cá nhân của bạn và nhấp vào Gửi (Submit).

paypalacc7.jpg

Sau đó, đi tới hộp thư đến và xác nhận địa chỉ email của bạn.

paypalacc8.jpg

Đăng nhập vào Tài khoản Doanh nghiệp PayPal của bạn > cuộn xuống phần Thông báo (Notifications) và nhấp vào liên kết cung cấp tài liệu xác nhận danh tính của bạn (Provide documents that confirm your identity).

 paypalacc9.jpg

Tải lên tất cả các tài liệu cần thiết và nhấp vào Gửi (Submit).

paypalacc10.pg

PayPal sẽ kiểm tra các tài liệu này và phê duyệt tài khoản Doanh nghiệp của bạn.

Sau khi tài khoản PayPal Business của bạn được chấp thuận, bạn có thể kết nối nó với Bitrix24.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tài khoản PayPal của mình, vui lòng tham khảo Trợ giúp của trung tâm PayPal.