Chế độ xem của biểu mẫu các đầu mối kinh doanh trong CRM (CRM element form’s view)

Bạn có thể định cấu hình các chế độ xem khác nhau của biểu mẫu các cơ hội kinh doanh (leads) CRM và xác định nhân viên hoặc bộ phận nào sẽ có chế độ xem biểu mẫu các cơ hội kinh doanh (leads) CRM cụ thể.

Ví dụ: bạn có trung tâm cuộc gọi, nơi thu thập thông tin cơ bản về khách hàng. Sau khi dữ liệu được thu thập, các đại lý trung tâm cuộc gọi của bạn sẽ chuyển cơ hội kinh doanh (leads) sang trạng thái tiếp theo. Đối với các đại lý trung tâm cuộc gọi, biểu mẫu cơ hội kinh doanh (leads) sẽ giống như sau:

crmview1.jpg

Tiếp theo, các trưởng phòng Kinh doanh bắt đầu công việc của họ. Họ lên lịch gặp khách hàng, giới thiệu sản phẩm, v.v. Vì vậy, biểu mẫu cơ hôi kinh doanh cần phải nhìn theo một cách khác:

 crmview2.jpg

Tóm lại, các chế độ xem khác nhau tạo nên công việc của nhân viên dễ dàng hơn khi họ biết họ cần thêm thông tin nào vào biểu mẫu các cơ hội kinh doanh CRM.

Sự khác biệt so với những biểu mẫu chung #

Chế độ xem Biểu mẫu chung là tốt nhất cho các công ty sử dụng cùng một biểu mẫu với các cơ hội kinh doanh trong CRM, bất kể vai trò của nhân viên trong quá trình bán hàng. Các nhân viên làm việc với các lĩnh vực giống nhau.

Thêm các chế độ xem khác nhau cho các nhân viên/phòng ban khác nhau rất hữu ích, chẳng hạn như khi bạn có nhân viên làm việc với cùng một quy trình thỏa thuận, nhưng vai trò của họ trong quy trình bán hàng là khác nhau. Các chế độ xem khác nhau chỉ áp dụng cho những nhân viên được chọn cho nó.

Cách thêm chế độ xem mới #

Chỉ quản trị viên Bitrix24 mới có thể thêm hoặc chỉnh sửa chế độ xem của biểu mẫu các cơ hội kinh doanh CRM.

Bạn có thể thêm các chế độ xem mới cho khách hàng tiềm năng , thỏa thuận địa chỉ liên hệ và công ty . Chuyển đến cuối biểu mẫu phần tử CRM > nhấp vào chế độ xem hiện tại > Chế độ xem mới .

crmview3.jpg

Chỉ định tên chế độ xem > chọn nhân viên sẽ có chế độ xem này > nhấp vào Lưu .

crmview4.jpg

Sau đó, những nhân viên được chọn sẽ có cùng một nhóm trường như bạn đã có khi tạo chế độ xem.

Cách chỉnh sửa hoặc xóa chế độ xem #

Ở cuối biểu mẫu phần tử CRM, hãy nhấp vào chế độ xem hiện tại > Chỉnh sửa/xóa chế độ xem .

crmview5.jpg

Sẽ có danh sách tất cả các chế độ xem có sẵn cho biểu mẫu phần tử CRM đã chọn và người dùng thuộc từng chế độ xem.

Lưu ý rằng danh sách các chế độ xem có sẵn khác nhau đối với khách hàng tiềm năng, thỏa thuận, địa chỉ liên hệ, công ty. Ví dụ, trong biểu mẫu các cơ hội kinh doanh sẽ chỉ hiển thị các dạng xem được tạo trong biểu mẫu các cơ hội kinh doanh. Ngoài ra, các chế độ xem được định cấu hình riêng cho từng quy trình thỏa thuận.

 crmview6.jpg

Để chỉ định chế độ xem cho người dùng mới, hãy nhấp vào nút . Để xóa chế độ xem, hãy chọn chế độ xem đó > nhấp vào Xóa .

crmview7.jpg

Người dùng có thể chuyển sang Chế độ xem biểu mẫu của tôi hoặc Chế độ xem biểu mẫu chung tại bất cứ lúc nào. Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào các trường tùy chỉnh .

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.