Chế độ tính tổng số tiền

Hai chế độ tính tổng số tiền mới hiện có sẵn trong Bitrix24 CRM: tự động và thủ công .

Trước đây , nếu đã có sản phẩm được chọn trong biểu mẫu ưu đãi, bạn không thể thay đổi số lượng của ưu đãi mà không chỉnh sửa giá của sản phẩm.

Bây giờ , bạn có thể tự chọn chế độ tính tổng số tiền:

  • Thủ công – điền thủ công vào trường Số tiền và đơn vị tiền tệ trong hình thức thỏa thuận. Sản phẩm cũng có thể được thêm vào giao dịch.
  • Tự động – hệ thống tự động tính tổng số tiền của giao dịch dựa trên giá sản phẩm đã chọn.

Giờ đây, bạn có thể tự mình chọn chế độ tính toán thích hợp tùy theo tình huống.

Chế độ tính toán tổng số tiền thủ công là hoàn hảo khi bạn mới bắt đầu làm việc với khách hàng. Ví dụ, bạn đang bắt đầu một dự án mới cho một khách hàng, bạn đã có một cuộc họp với họ, nhưng khối lượng công việc vẫn chưa được làm rõ. Bạn có thể nhập số tiền gần đúng theo cách thủ công để bắt đầu làm việc với khách hàng, tìm nhà thầu và nhà cung cấp, v.v. Sau khi số lượng công việc, vật liệu và sản phẩm cần thiết được thảo luận với khách hàng, bạn có thể chọn sản phẩm trong biểu mẫu thỏa thuận và tính tổng số tiền tự động.

Cách chuyển chế độ tính tổng số tiền #

Theo mặc định, tổng số tiền của thỏa thuận được tính tự động dựa trên giá của giao dịch đã chọn sản phẩm.

Để chuyển sang chế độ thủ công, chỉ cần nhấp vào trường Số lượng và đơn vị tiền tệ >chỉnh sửa số tiền > nhấp vào Có .

calc1.png

Để chuyển về chế độ tính toán tự động, hãy chỉnh sửa sản phẩm trong biểu mẫu ưu đãi hoặc nhấp vào bánh răng cưa bên cạnh trường Số lượng và đơn vị tiền tệ > Bật tự động tính toán tổng thỏa thuận.

calc2.png

Chế độ chuyển đổi sẽ được hiển thị trong dòng thời gian thỏa thuận.

calc3.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.