Cách phân khúc khách hàng (segment the customer base)

Phân khúc  là việc phân chia  khách hàng thành các phần theo một hoặc nhiều đặc điểm .

Nếu  khách hàng của bạn không được phân khúc, thì việc làm việc với nó không dễ dàng. Ví dụ, để tìm khách hàng quan tâm đến một nhóm sản phẩm nhất định, bạn phải xem qua toàn bộ cơ sở dữ liệu. Nó có thể mất một thời gian dài. Phân khúc cho phép bạn theo dõi hiệu quả công việc với các khách hàng từ cùng lĩnh vực và chạy các tình huống công việc khác nhau bằng các quy tắc tự động hóa.

Cách phân đoạn địa chỉ liên hệ và công ty #

Theo loại công ty và địa chỉ liên hệ , bạn có thể phân khúc thành khách hàng và nhà cung cấp, doanh nghiệp lớn và nhỏ. Phân đoạn rất hữu ích để thu thập số liệu phân tích và theo dõi hiệu suất của nhân viên.

Có các trường Loại liên hệ và Loại công ty trong danh bạ và công ty mà bạn có thể chỉ định các loại khách hàng chính mà bạn làm việc cùng. Giá trị của các trường này có thể được sử dụng trong bộ lọc và quy tắc tự động hóa.

Đi tới CRM> Cài đặt> Điểm bắt đầu> Trạng thái và menu thả xuống.

contactcompany1.jpg

Để chỉnh sửa một loại, hãy di chuột qua > bấm vào nút chuột. Chỉ định loại địa chỉ liên hệ và công ty bạn làm việc.

 contactcompany2.jpg

Việc phân chia cơ sở theo khả năng duy nhất không thể được gọi là phân khúc . Trong thị trường b2b, các công ty có thể được chia thành nhà cung cấp, người mua hoặc nhà thầu. Các tùy chọn phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của bạn. Bạn có thể sử dụng các trường tùy chỉnh như Danh sách để đánh dấu các đặc điểm chính của khách hàng.

Đọc thêm về các trường trong bài viết Các trường tùy chỉnh trong CRM .

Cách phân đoạn thỏa thuận #

Có thể có nhiều loại thỏa thuận khác nhau với cùng một khách hàng. Tùy thuộc vào loại thỏa thuận, bạn có thể phân phối chúng cho nhân viên và sử dụng các tình huống công việc khác nhau.

Thỏa thuận được phân đoạn tương tự như địa chỉ liên hệ và công ty. Tìm phần Loại thỏa thuận trong phần CRM > Cài đặt> Điểm bắt đầu> Trạng thái và thả xuống và chỉ định các giá trị mong muốn.

 contactcompany3.jpg

Tùy thuộc vào loại thỏa thuận, bạn có thể chỉ định những nhân viên chịu trách nhiệm khác nhau. Ví dụ: bạn có thể phân phối yêu cầu giữa các bộ phận bán hàng, bộ phận hỗ trợ, v.v.

Cách chỉ định loại thỏa thuận và khách hàng #

Theo mặc định, trường Loại nằm trong phần Thêm của thẻ thỏa thuận, liên hệ và công ty.

 contactcompany4.jpg

Nếu trường này không được hiển thị, hãy nhấp vào Chọn trường> Loại .

contactcompany5.jpg

Cách phân đoạn cơ sở này sẽ đơn giản hóa việc thu thập số liệu phân tích và xây dựng mối quan hệ phù hợp với khách hàng của bạn.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.