Cách đặt biểu mẫu CRM trên trang web được tạo từ nền tảng Bitrix24

Nếu trang web được tạo trong CMS khác, bạn có thể đặt biểu mẫu CRM của Bitrix24 trên đó. Có ba tùy chọn khả dụng:

  1. Dưới dạng một khối trên trang
  2. Trong cửa sổ mở ra sau khi tải trang
  3. Trong cửa sổ mở ra sau khi bạn nhấp vào nút

Chúng tôi khuyên bạn nên giao công việc này cho một chuyên gia có kinh nghiệm phát triển web. Nếu bạn đã tạo một trang web trong Bitrix24, hãy sử dụng hướng dẫn từ bài viết Cách đặt biểu mẫu CRM trên trang Bitrix24.

Cách đặt biểu mẫu dưới dạng một khối #

Mở biểu mẫu Cài đặt (Settings) Lưu trữ biểu mẫu (Form hosting) Trên trang web bên ngoài (On External site).

Định cấu hình biểu mẫu, sao chép mã và lưu cài đặt.

copy_code.png

Chèn mã code vào nơi bạn cần biểu mẫu.

 script.png

Đây là ví dụ về biểu mẫu trông như thế nào trên trang web.

site form.png

Cách đặt biểu mẫu trong cửa sổ mở ra sau khi tải trang #

Mở cài đặt cho biểu mẫu bạn muốn đặt trên trang web. Đi tới Lưu trữ biểu mẫu (Form hosting) > Tự động hiển thị (Auto show).

Auto show.png

Định cấu hình biểu mẫu, sao chép mã và lưu cài đặt.

 copy_code.png

Dán mã đã sao chép vào giữa các thẻ <head></head>.

cript_head.png

Đây là giao diện của biểu mẫu trên trang web.

auto show on site.png

Cách đặt biểu mẫu trong cửa sổ mở ra sau khi bạn nhấp vào nút #

Mở biểu mẫu Cài đặt (Settings) > Lưu trữ biểu mẫu (Form hosting) Hiển thị biểu mẫu khi nhấp vào nút (Show form on button click).

 button click.png

Định cấu hình biểu mẫu, sao chép mã và lưu cài đặt.

copy_save.png

Dán mã biểu mẫu đã sao chép vào trước nút.

 code button.png

Đây là biểu mẫu trông như thế nào trên trang web.

form_button.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.