Cách đặt biểu mẫu CRM trên trang Bitrix24

Bạn có thể đặt biểu mẫu CRM ở đâu? #

Biểu mẫu có thể được đặt trên bất kỳ trang web nào. Không quan trọng nếu nó được tạo trong Bitrix24 hay bất kỳ CMS nào khác.

Bạn có thể đặt biểu mẫu trên bất kỳ loại trang web nào: biểu mẫu gọi lại cho cửa hàng trực tuyến, biểu mẫu đặt hẹn trên trang web trung tâm y tế, một biểu mẫu cho một dự án giáo dục.

Trên các trang web được tạo bằng Bitrix24, biểu mẫu có thể được đặt dưới dạng một khối trên trang.

Làm cách nào để đặt biểu mẫu trên trang Bitrix24? #

Nhấp vào Thêm khối (Add block) trên trang mà bạn muốn đặt biểu mẫu.

Chọn biến thể của biểu mẫu.

Bạn có thể điều chỉnh các thông số và thiết kế của biểu mẫu hoặc thay đổi vị trí của biểu mẫu trên trang.

Nếu bạn muốn đặt một trên trang web mà bạn đã tạo trước đó trong CRM, nhấp vào Chỉnh sửa khối (Edit block).

edit_block.png

Chọn biểu mẫu trong danh sách.

Biểu mẫu trên trang web sẽ giống như vậy.

 form on site.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.