Các trường tùy chỉnh trong CRM

Bất kỳ biểu mẫu phần tử CRM nào đều có một tập hợp các trường tiêu chuẩn, nhưng bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là duy nhất và có nhu cầu riêng.

Bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh vào bất kỳ Hình thức phần tử CRM. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bộ lọc và tìm kiếm theo giá trị trường tùy chỉnh.

customfieldscrm1.jpg

Thêm trường tùy chỉnh #

Chỉ những người dùng có quyền truy cập vào Chỉnh sửa cài đặt có thể thêm các trường tùy chỉnh. Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM.

Cách dễ nhất để thêm mới trường tùy chỉnh là nhấp vào nút Thêm trường (Add field) trong biểu mẫu phần tử CRM.

 customfieldscrm2.jpg

Tiếp theo, bạn cần chọn loại trường tùy chỉnh mới. Ví dụ: hãy thêm trường văn bản.

customfieldscrm3.pg

Chỉ định tên trường. Bạn cũng có thể đặt trường bắt buộc, nhiều lựa chọn, và chỉ hiển thị cho những nhân viên đã chọn.

 customfieldscrm4.jpg

Đọc thêm trong các bài viết – Định cấu hình các trường bắt buộc cho từng giai đoạn và CRM: Chỉ hiển thị trường tùy chỉnh cho những người dùng đã chọn.

Nhấp vào Lưu (Save) và trường tùy chỉnh mới sẽ được thêm vào biểu mẫu phần tử CRM.

Nếu bạn không thấy phần đã thêm trường tùy chỉnh trong biểu mẫu bản ghi CRM, nhấp vào nút Chọn trường (Select field) > chọn trường tùy chỉnh đã thêm từ danh sách.

custom1.pg

Ngoài ra còn có một cách khác để thêm các trường tùy chỉnh và xem tất cả các trường tùy chỉnh. Đi tới CRM> Cài đặt (Settings) > Cài đặt biểu mẫu và báo cáo (Form and report settings) > Trường tùy chỉnh (Custom fields).

 customfieldscrm5.jpg

Chọn một phần tử CRM bạn muốn thêm trường tùy chỉnh và nhấp vào Thêm trường (Add fields).

customfieldscrm6.pg

Hãy thêm trường tùy chỉnh mới vào biểu mẫu liên hệ.

 customfieldscrm7.jpg
 • Sắp xếp – giá trị trường “sắp xếp” càng nhỏ, giá trị trường trong biểu mẫu phần tử CRM càng cao.
 • Gán tên bằng tất cả các ngôn ngữ – bật tùy chọn này để chỉ định tên trường bằng các ngôn ngữ khác nhau. Nếu tùy chọn này được bật, bạn sẽ cần chỉ định giá trị trường bằng tất cả các ngôn ngữ khi thêm phần tử CRM mới.
 • Tên – chỉ định tên trường.
 • Bắt buộc – bật tùy chọn này để yêu cầu trường.
 • Nhiều lựa chọn giá trị trường – bật tùy chọn này để có thể chỉ định một số giá trị trường cùng lúc.
 • Hiển thị trong bộ lọc – bật tùy chọn này để hiển thị trường trong bộ lọc.
 • Hiển thị trong danh sách – bật tùy chọn này để hiển thị trong chế độ xem Danh sách (list).
 • Loại – chọn loại trường. Các thông số bổ sung khác nhau đối với các loại trường khác nhau.

Các loại trường tùy chỉnh #

Chuỗi #

Trường văn bản có thể chứa văn bản, số, ký tự đặc biệt , v.v. Tham số bổ sung mà bạn có thể chỉ định cho loại trường này – Hàng trên mỗi hộp văn bản (Rows per text box). Tham số này là viết tắt của chiều cao của trường văn bản. Nếu văn bản quá lớn và không vừa với trường, một thanh cuộn sẽ được hiển thị ở bên phải.

customfieldscrm8.jpg

Danh sách #

Cho phép người dùng chọn một hoặc nhiều mục danh sách. Các giá trị trường có thể được sử dụng trong các báo cáo phân tích. Có một số tham số bổ sung có thể được chỉ định cho loại trường này.

Thiết kế – bạn có thể chọn trường danh sách sẽ trông như thế nào:

customfieldscrm9.jpg

Nếu bạn chọn thiết kế Hộp kiểm (Check box), danh sách sẽ giống như sau:

customfieldscrm10.jpg

Nếu bạn chọn Danh sách nhiều lựa chọn thiết kế, danh sách sẽ giống như vậy:

customfieldscrm11.jpg

Chiều cao danh sách – thông số này là viết tắt của số lượng mục danh sách có thể được chọn mà không cần cuộn. Ví dụ: nếu chiều cao danh sách bằng bốn, danh sách sẽ trông giống như vậy:

 customfieldscrm12.jpg

Sử dụng chú thích khi giá trị trống – chỉ định cụm từ sẽ hiển thị nếu không có mục danh sách nào được chọn.

Đi tới tab Danh sách  (List) để thêm các mục danh sách.

 customfieldscrm13.jpg

Chỉ định mục danh sách và nhấp vào Thêm (Add) để thêm một cái khác.

customfieldscrm14.jpg

Sử dụng mũi tên màu xanh lục ở bên trái để di chuyển các mục trong danh sách.

Nhập dưới dạng danh sách – mỗi dòng sẽ trở thành một mục danh sách. Nếu một giá trị mục không giống với tiêu đề mục, hãy chỉ định nó trong dấu ngoặc vuông trước tiêu đề. Ví dụ: “[v1] Giá trị 1”.

Sau khi thêm các mục danh sách, hãy nhấp vào Áp dụng (Apply) và chọn giá trị mặc định. Đi tới tab Danh sách (List) > nhấp vào liên kết Giá trị mặc định (Default Value) > chọn giá trị mặc định > nhấp vào Lưu (Save).

customfieldscrm15.jpg

Ngày/Giờ #

Cho phép người dùng chỉ định ngày và giờ bằng lịch tích hợp. Nếu chỉ cần Ngày (date), hãy chọn loại trường tương ứng. Loại trường Ngày (date) được định cấu hình theo cách giống như loại trường Ngày/Giờ (Date/time).

Có hai tham số bổ sung cho loại trường này: Giá trị mặc định (Default vaulue) và Giá trị (Value).

Giá trị mặc định (Default value) – có một số tùy chọn để chọn:

customfieldscrm16.jpg
 • Không – không có giá trị mặc định.
 • Giờ hiện tại – thời gian hiện tại sẽ tự động được chỉ định làm giá trị mặc định.
 • Giá trị cố định – chỉ định giá trị mặc định theo cách thủ công.

Tệp #

Loại trường này sẽ lưu trữ tài liệu hoặc hình ảnh.

Mặc dù kích thước tệp không bị giới hạn, nhưng tổng kích thước của các tệp đính kèm có thể vượt quá dung lượng khả dụng trong bộ nhớ đám mây của bạn.

Liên kết với Người dùng #

Trường này cho phép liên kết với bất kỳ người dùng.

customfieldscrm17.jpg

Liên kết với các phần tử/phần của khối thông tin #

Loại trường này cho phép liên kết phần tử CRM với, chẳng hạn như quy trình làm việc hoặc phòng ban.

Chọn loại khối thông tin, khối thông tin và giá trị mặc định.

 customfieldscrm18.jpg

Chỉ hiển thị hoạt động – bật tùy chọn này để chỉ hiển thị những phần đã được quản trị viên đánh dấu là Đang hoạt động.

Liên kết với các phần tử CRM #

Cho phép liên kết phần tử CRM với một phần tử CRM khác: Khách hàng tiềm năng, Giao dịch, Địa chỉ liên hệ, Công ty.

Xóa trường tùy chỉnh #

Để xóa trường tùy chỉnh, đi tới CRM> Cài đặt (Settings) > Cài đặt biểu mẫu và báo cáo (Form & Report Settings) > Trường tùy chỉnh (Custom fields). Chọn biểu mẫu phần tử CRM mà bạn muốn xóa các trường tùy chỉnh cho > nhấp vào Trường (Fields).

customfieldscrm19.jpg

Nếu bạn chỉ muốn xóa một trường, hãy nhấp vào nút tác vụ (Action) bên cạnh tên trường >  Xóa (Delete).

customfieldscrm20.pg

Nếu bạn cần xóa một số trường, hãy chọn chúng và nhấp vào Xóa (Delete).

customfieldscrm21.jpg

Các trường tùy chỉnh có thể chứa thông tin quan trọng không thể khôi phục nếu bạn xóa trường tùy chỉnh.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.