Biểu mẫu phần tử CRM (CRM elements form)

Trong Bitrix24, bạn có thể làm việc với khách hàng tiềm năng (leads), thỏa thuận (deals) và liên hệ ngay từ danh sách. Nhấp vào phần tử CRM trong danh sách để mở biểu mẫu của nó với tất cả thông tin có sẵn về phần tử này.

Các tính năng của biểu mẫu phần tử CRM #

Trong biểu mẫu phần tử CRM, bạn có thể:

  • Tạo và di chuyển các phần .Xin lưu ý: nếu bạn đã chỉnh sửa biểu mẫu khách hàng tiềm năng (leads), các thay đổi đã thực hiện sẽ được áp dụng cho tất cả các biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
  • Thay đổi giá trị và tên phần. Chỉ cần nhấp vào Thay đổi .
  • Thay đổi trạng thái khách hàng tiềm năng và các giai đoạn thỏa thuận . Ví dụ: bạn muốn kết thúc thỏa thuận. Chỉ cần nhấp vào giai đoạn tương ứng trên thanh trạng thái. Nó hoạt động theo cách tương tự đối với các trạng thái khách hàng tiềm năng.
  • Tạo các phần tử CRM mới . Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành thỏa thuận hoặc liên hệ trong một cú nhấp chuột. Hoặc tạo hóa đơn/báo giá cho một thỏa thuận.
  • Theo dõi phần phụ thuộc . Trong phần tử CRM cho bạn có thể theo dõi phần tử CRM (CRM elements) nào khác mà phần tử hiện tại được kết nối. Ngoài ra, bạn có thể xem quy tắc tự động hóa và quy trình làm việc nào hoạt động với phần tử này. Có thể thêm các quy tắc tự động hóa mới, quy trình làm việc, sản phẩm, hóa đơn, v.v. trong biểu mẫu phần tử này.Bạn có thể theo dõi tất cả các yếu tố phụ thuộc trong tab Phụ thuộc .
  • Tạo hoạt động và thêm nhận xét . Bạn có thể thêm nhận xét vào phần tử và lên lịch hoạt động trong biểu mẫu phần tử CRM.Bạn có thể chỉnh sửa văn bản, thêm tệp đính kèm, đề cập đến đồng nghiệp trong phần nhận xét.Bạn có thể tìm thấy các nhận xét và hoạt động liên quan đến phần tử CRM này bên dưới phần nhận xét.
  • Xem lịch sử thay đổi phần tử CRM: Nhấp vào tab Lịch sử để xem lịch sử thay đổi, ví dụ: ai và khi nào đã truy cập hoặc thay đổi mục nhập CRM.Đọc thêm trong bài viết – Xem lịch sử thay đổi phần tử CRM .

Quan điểm chung (Common) và quan điểm của tôi (My View) về biểu mẫu phần tử CRM #

Mọi biểu mẫu phần tử CRM đều có 2 tùy chọn chế độ xem – Chế độ xem thông thường và Chế độ xem của tôi. Nhấp vào nút bánh răng để chuyển sang chế độ xem khác.

 crmelementform8.png

Chế độ xem thông thường và Chế độ xem của tôi được định cấu hình riêng biệt cho các khách hàng tiềm năng lặp lại và mới.

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể cấu hình một dạng xem chung cho tất cả người dùng. Ngoài ra, họ có thể định cấu hình chế độ xem cá nhân của mình bằng cách chuyển sang Chế độ xem của tôi .

Người dùng cần có quyền truy cập Người dùng có thể chỉnh sửa cài đặt quyền định cấu hình chế độ xem chung cho tất cả người dùng.

access1.png

Đọc thêm về quyền truy cập trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM .

Tùy chọn Đặt lại chế độ xem biểu mẫu về mặc định đặt lại chế độ xem biểu mẫu về mặc định.

crmelementform9.png

Quản trị viên có thể định cấu hình chế độ xem biểu mẫu phần tử CRM và bắt buộc đặt chế độ này cho tất cả người dùng bằng cách nhấp vào Đặt chế độ xem biểu mẫu chung cho tất cả người dùng .

cr melementform10.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.