Biểu mẫu gọi lại – cách định cấu hình & cách hoạt động

Gọi lại là một biểu mẫu web đặt trước đặc biệt (có thể tìm thấy trong CRM > Biểu mẫu CRM (CRM Forms) > Biểu mẫu đặt trước (Preset forms) > Biểu mẫu gọi lại (Callback form)).

* Để tạo biểu mẫu gọi lại mới, vui lòng kích hoạt tùy chọn gọi lại trong trang cài đặt biểu mẫu web:

Bạn có thể nhanh chóng truy cập trang cài đặt biểu mẫu web gọi lại từ tiện ích con Gọi lại > Định cấu hình:

Vui lòng sử dụng trang cài đặt biểu mẫu web gọi lại để định cấu hình tên trường, thông báo ứng dụng khách mặc định và tên tab. 

Điều hướng đến cài đặt hành động sau khi gửi để thêm thông báo gửi biểu mẫu tùy chỉnh.

Trường “điện thoại” trong biểu mẫu gọi lại được liên kết với điện thoại được gửi trong khách hàng tiềm năng của Bitrix24. Điều này có nghĩa là tất cả các số điện thoại mới được gửi qua biểu mẫu gọi lại này sẽ được tự động thêm vào Bitrix24 CRM của bạn dưới dạng khách hàng tiềm năng mới. Nếu số điện thoại được gửi qua biểu mẫu gọi lại đã tồn tại trong CRM của bạn – khách hàng tiềm năng mới sẽ không được tạo – và hoạt động gọi lại sẽ được chỉ định cho người dùng chịu trách nhiệm về khách hàng đã xác định.

Điện thoại số mà từ đó hành động gọi lại sẽ được thực hiện – là số điện thoại của bạn được kết nối trong phần Bitrix24 Telephony (số thuê bao hoặc tổng đài được kết nối). Nếu bạn đã định cấu hình nhiều số điện thoại, vui lòng chọn số nào sẽ được sử dụng cho các cuộc gọi lại.

* Định tuyến cuộc gọi phải được định cấu hình trong Điện thoại (Telephony) > Số điện thoại (Phone numbers).

Ngoài ra, bạn có thể đặt tin nhắn văn bản sẽ được gửi cho người có trách nhiệm trước cuộc gọi (cài đặt biểu mẫu web gọi lại). Câu trả lời của người quản lý bán hàng trong cuộc gọi này – là cuộc gọi lại cho khách hàng của bạn – xin lưu ý rằng đây là cuộc gọi đi mà bạn sẽ bị tính phí.

Cách gọi lại hoạt động

1.  Khách hàng của bạn để lại số điện thoại trong biểu mẫu gọi lại trên trang web của bạn

2.  Người quản lý bán hàng của bạn nhận được một cuộc gọi đến được đánh dấu là “Cuộc gọi lại”. Nếu người quản lý bán hàng không nhận cuộc gọi, cuộc gọi sẽ được chuyển hướng đến những người quản lý khác được định cấu hình trong cài đặt số điện thoại “hàng đợi”.

3.  Khi người quản lý bán hàng nhận cuộc gọi – một cuộc gọi đi sẽ được thực hiện cho khách hàng của bạn.

4.  Tất cả các biểu mẫu gọi lại đã điền sẽ tự động được thêm vào khách hàng tiềm năng Bitrix24

Biểu mẫu gọi lại dựa trên biểu mẫu web Bitrix24 CRM

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.