Bản mẫu hóa đơn và báo giá (Invoices and quotes templates)

Trong Bitrix24, bạn có thể dễ dàng tạo các mẫu hóa đơn hoặc báo giá. Bạn chỉ cần chọn một loại chứng từ và hệ thống sẽ tự động tạo.

Cách tạo mẫu #

Quy trình tạo mẫu hóa đơn và mẫu báo giá giống nhau. Ví dụ: hãy xem quy trình tạo mẫu hóa đơn.

  • Chuyển đến phần CRM > Cài đặt> Tùy chọn thanh toán> Hệ thống thanh toán . 
  • Nhấp vào nút Tạo hệ thống thanh toán . 
  • Tiếp theo, chỉ định tên và mô tả mẫu, chọn trình xử lý ( Báo giá hoặc Hóa đơn ) . Lưu ý rằng bạn có thể tạo một mẫu không chỉ bằng tiếng Anh. Bạn có thể chọn một ngôn ngữ khác trong Trình xử lý của hóa đơn/báo giá.Trong trường Loại khách hàng , hãy chọn loại khách hàng mà mẫu sẽ được tạo cho – liên hệ hoặc công ty.

Cách định cấu hình các trường mẫu (Configure Fields) #

Tiếp theo, hãy tùy chỉnh giao diện của mẫu. Bạn có thể thấy tài liệu trong tương lai sẽ trông như thế nào ở phía bên phải của trang.

 invtemplate4.jpg

Bạn có thể chỉnh sửa từng giá trị của từng trường bằng cách nhấp vào nút Hiển thị tất cả các trường .

  • Nhấp vào tab Người bán để thêm vị trí công việc giám sát, vị trí kế toán, v.v. Ngoài ra, bạn có thể tải lên biểu trưng, ​​con dấu và chữ ký của mình.
  • Tiếp theo, nhấp vào tab Công ty của khách hàng và chỉ định thông tin ở đó.
  • Tab Chung được sử dụng để chỉ định tiêu đề hóa đơn và nhận xét. Ngoài ra, bạn có thể bật/tắt tùy chọn Hiển thị tóm tắt .
  • Bạn có thể tùy chỉnh mẫu hóa đơn của mình và tải lên hình nền trong phần Kiểu .
  • Phần Cột cho phép định cấu hình các cột và chọn thuộc tính sản phẩm để thêm vào báo giá hoặc hóa đơn.

Cách sử dụng mẫu #

Sau khi lưu các thay đổi, mẫu mới sẽ có sẵn trong danh sách hệ thống thanh toán. Đảm bảo rằng hệ thống thanh toán đang hoạt động.

invtemplate5.pg

Bây giờ, khi tạo hóa đơn mới, bạn có thể chọn mẫu này trong phần Phương thức thanh toán .

invtemplate6.jpg

Mẫu báo giá được chọn khi gửi/in. Nhấp vào Tác vụ> Tải xuống PDF> chọn mẫu.

 invtemplate7.jpg