Điền vào một cơ sở kiến ​​thức

Cơ sở kiến ​​thức trong Bitrix24 bao gồm các trang được kết nối với nhau. Bạn có thể thêm các khối bằng văn bản và hình ảnh vào các trang này. Tất cả các trang được hiển thị trong trình đơn điều hướng cơ sở tri thức.

Thêm trang #

Bạn có thể thêm trang mới bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Trang mới.

editknowledge1.jpg

Nếu bạn nhấp vào nút Chỉnh sửa, hãy nhấp vào Thêm mục trình đơn để thêm trang mới. Bạn cũng có thể nhấp vào tên của các mục khác để đổi tên các trang hiện có.

 editknowledge2.jpg

Nếu bạn nhấp vào nút Trang mới, bạn sẽ cần chỉ định tên trang và nhấp vào nút dấu check.

Các trang mới sẽ được thêm vào menu điều hướng.

 editknowledge5.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Menu chuẩn và menu lồng nhau.

Chỉnh sửa văn bản #

Các trang bao gồm các khối với văn bản và hình ảnh.

 editknowledge6.jpg

Nhấp vào văn bản bạn muốn chỉnh sửa và thay thế nó bằng văn bản của bạn. Bạn có thể sử dụng thanh công cụ để thay đổi định dạng văn bản.

 editknowledge3.jpg

Thay thế hình ảnh #

Nhấp vào hình ảnh bạn muốn thay thế > nhấp vào nút Tải lên.

editknowledge7.jpg

Thao tác với khối #

Bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau với khối bằng cách sử dụng tác vụ bảng điều khiển ở bên phải. Nhấp vào mũi tên để di chuyển khối lên hoặc xuống, nhấp vào nút thùng rác để xóa khối.

 editknowledge8.jpg

Nhấp vào Tác vụ để mở rộng menu tác vụ.

editknowledge9.jpg

Nếu bạn cần thêm nhiều mục khối giống nhau, bạn có thể nhấp vào nút để thêm khối giống chính xác với khối hiện tại.

editknowledge10.jpg

Thay đổi thiết kế khối #

Nhấp vào nút Thiết kế để định cấu hình phần đệm, lề, màu nền, v.v.

 editknowledge11.jpg

Thêm một khối mới #

Để thêm một khối mới, nhấp vào nút Thêm khối.

editknowledge12.jpg

Chọn loại khối bạn muốn thêm vào menu bên trái.

editknowledge13.jpg

Các bài viết được đề xuất:

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.