Chuyển đổi cơ sở kiến ​​thức sang tài khoản Bitrix24 khác

Table of Contents

Bạn có thể chuyển cơ sở kiến ​​thức của mình từ tài khoản Bitrix24 này sang tài khoản Bitrix24 khác. Tất cả những gì bạn cần làm là xuất cơ sở kiến ​​thức từ một tài khoản và sau đó nhập tệp lưu trữ cơ sở kiến ​​thức sang một tài khoản khác.

Cách hoạt động #

Chuyển đến phần Cơ sở kiến thức > Cơ sở kiến ​​thức > chọn cơ sở kiến ​​thức bạn muốn chuyển giao > nhấp vào Tác vụ> Xuất.

transferknowledge1.jpg

Nhấp vào Xuất để tạo tệp lưu trữ.

transferknowledge2.jpg

Nhấp vào Tải xuống để tải xuống tệp zip.

 transferknowledge3.jpg

Chuyển đến một tài khoản Bitrix24 khác > nhấp vào Cơ sở kiến ​​thức Cơ sở kiến ​​thức > nhấp vào nút bánh răng cưa Nhập cơ sở kiến ​​thức.

 transferknowledge4.jpg

Đã xong! Giờ đây, bạn có thể sử dụng cơ sở kiến ​​thức vừa được chuyển giao.

transferknowledge5.pg

Quan trọng:

  • Việc nhập cơ sở kiến ​​thức được khả dụng ở bất kỳ gói Bitrix24 nào.
  • Tính năng xuất cơ sở kiến ​​thức chỉ khả dụng tại các gói thương mại.
  • Chỉ bản thân nội dung cơ sở kiến ​​thức, cấu trúc và thiết kế của nó được xuất ra.