Ứng dụng Zapier cho giap tiếp trong Bitrix24

Gửi thông báo và tin nhắn tới Nguồn cấp dữ liệu Bitrix24 từ hàng nghìn dịch vụ web và ứng dụng được Zapier hỗ trợ .

Cài đặt #

Tìm ứng dụng trong Bitrix24 Market:
Tìm ứng dụng trong Bitrix24 Market:
Bấm cài đặt:
Bấm cài đặt:
Đọc và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện> tiếp tục:
Đọc và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện> tiếp tục:
Bây giờ ứng dụng đã được cài đặt thành công:
Bây giờ ứng dụng đã được cài đặt thành công:

Thiết lập #

Ứng dụng có trạng thái Riêng tư trong Zapier và chỉ có thể được truy cập thông qua lời mời cá nhân .

Chấp nhận lời mời
Chấp nhận lời mời :
xây dựng Zap bằng cách sử dụng các khối Bitrix24
Bây giờ bạn đã sẵn sàng để xây dựng Zap bằng cách sử dụng các khối Bitrix24:

Hành động #

Trái ngược với các ứng dụng Zapier for CRM và Zapier for Tasks , Zapier for Communications không có bất kỳ trình kích hoạt nào.

Hàng nghìn ứng dụng , bao gồm cả Bitrix , có thể gửi thông báo và tin nhắn tới Nguồn cấp dữ liệu Bitrix24 mà không cần mã hóa, nhờ vào nền tảng Zapier và ứng dụng tích hợp:

gửi thông báo và tin nhắn tới Bitrix24 Feed

Tạo tin nhắn #

Cho phép bạn gửi thông báo đến tài khoản Bitrix24 của mình.

Điền vào các trường bắt buộc
Tất cả các trường là bắt buộc :
  1. ID người dùng – người dùng sẽ nhận được thông báo
    Bạn có thể tìm thấy ID của người dùng Bitrix24 của mình trong phần Nhân viên :tìm ID của người dùng Bitrix24 của bạn trong phần Nhân viênhoặc nhanh chóng tra cứu nó trong URL của trang hồ sơ của người dùng:hoặc nhanh chóng tra cứu nó trong URL của trang cá nhân của người dùng
  2. Tin nhắn – văn bản của một thông báo
  3. Nhập – thay mặt ai để tạo thông báo
    • HỆ THỐNG – thông báo sẽ xuất hiện thay mặt cho ứng dụng Zapier for Communications
    • USER – thông báo sẽ xuất hiện thay mặt cho [người dùng được chỉ định]
Loại thông báo SYSTEM so với USER
Loại thông báo SYSTEM so với USER:

Ví dụ: Định cấu hình thông báo #

> Tìm ứng dụng Giao tiếp Bitrix24
Tìm ứng dụng Bitrix24 Communication:
> Chọn sự kiện Tạo thực thể:
Chọn sự kiện Tạo tin nhắn:
> Chọn một tài khoản:
Chọn một tài khoản thích hợp:
> ốm ra ruộng
Bây giờ hãy điền vào các trường:
> Kiểm tra hành động
Kiểm tra hành động:
> Đảm bảo kết quả là thành công
Sự thành công! Nó có nghĩa là mọi thứ đã được định cấu hình đúng:
> Đây là những gì người dùng được chỉ định của chúng tôi nhìn thấy trong phần thông báo
Người dùng của chúng tôi thấy thông báo trong tài khoản Bitrix24 của mình:

Tạo bài đăng trên blog #

Đăng tin tức và tin nhắn lên Nguồn cấp dữ liệu Bitrix24 của bạn .

hoặc nhanh chóng tra cứu nó trong URL của trang cá nhân của người dùng

Tin nhắn được đăng cho tất cả người dùng . Bạn không thể chỉ định người nhận.

Ví dụ: Đăng tin nhắn lên Nguồn cấp dữ liệu #

> Tìm ứng dụng Giao tiếp Bitrix24
Tìm ứng dụng Bitrix24 Communication:
> Chọn sự kiện Tạo thực thể:
Chọn sự kiện Tạo Blogpost:
> Chọn một tài khoản:
Chọn một tài khoản thích hợp:
> ốm ra ruộng
Bây giờ hãy điền vào các trường:
> Kiểm tra hành động
Kiểm tra hành động:
> Đảm bảo kết quả là thành công
Sự thành công! Nó có nghĩa là mọi thứ đã được định cấu hình đúng:
> Đây là những gì người dùng được chỉ định của chúng tôi nhìn thấy trong phần thông báo
Tất cả người dùng của chúng tôi đều thấy thông báo mới trong Nguồn cấp dữ liệu:

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.