Tích hợp sách (Freshbooks integration)

Cuối cùng, bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu của mình giữa FreshBooks và Bitrix24. Nếu chi tiết Công ty và Liên hệ hoặc Hóa đơn được sửa đổi trong FreshBooks, ứng dụng sẽ tự động thực hiện các thay đổi trong Bitrix24. Tất cả các thay đổi trong Công ty Bitrix24 và chi tiết liên hệ cũng sẽ được tự động đồng bộ hóa với FreshBooks.

Cách tạo hóa đơn trong Freshbooks từ tài khoản Bitrix24 của bạn #

Tạo hóa đơn trong FreshBooks từ Bitrix24 Liên hệ, Công ty hoặc Thỏa thuận. Chọn Liên hệ, Công ty hoặc Thỏa thuận từ danh sách trong Bitrix24 CRM, nhấp vào tiện ích «Tạo hóa đơn trong FreshBooks», chọn sản phẩm hoặc dịch vụ trong cửa sổ sẽ mở ra và chuyển sang tạo hóa đơn trong giao diện FreshBooks . Một liên kết đến Hóa đơn sẽ xuất hiện trong FreshBooks sau khi Hóa đơn được lưu trong trường bổ sung của Liên hệ Bitrix24, Công ty hoặc Thỏa thuận. Nếu trạng thái của Hóa đơn FreshBooks chuyển thành «Đã thanh toán», ứng dụng sẽ tự động thay đổi trạng thái của Hóa đơn tương ứng trong Bitrix24 và sẽ gửi thông báo đến người quản lý có trách nhiệm.

Cách cài đặt #

Cài đặt ứng dụng một cách thường xuyên từ thị trường Bitrix24 và làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào ứng dụng.
  2. Cho biết doanh nghiệp (nếu bạn có nhiều doanh nghiệp trong FreshBooks).
  3. Cho biết địa chỉ.
  4. Chọn hệ thống thanh toán.
  5. Cho biết các mẫu để biết chi tiết.
  6. Khởi chạy đồng bộ hóa.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.