Nhận hỗ trợ ứng dụng trên thị trường Bitrix24

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có câu hỏi về các ứng dụng được cài đặt từ Thị trường của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với đối tác của chúng tôi – nhà phát triển ứng dụng. Có 2 tùy chọn để nhận địa chỉ liên hệ hỗ trợ ứng dụng:

1. Từ trang web của chúng tôi.

Mở trang web trang Thị trường của chúng tôi. Tìm ứng dụng (bạn có thể sử dụng danh mục hoặc tìm kiếm). Đi tới phần Hỗ trợ của ứng dụng để tìm địa chỉ liên hệ của nhà phát triển ứng dụng.

2. Từ tài khoản Bitrix24 của bạn.

Ngoài ra, hãy truy cập; Ứng dụng trong tài khoản Bitrix24 của bạn. Mở ứng dụng và đi tới phần Hỗ trợ :

Vui lòng không liên hệ với Bộ phận trợ giúp của Bitrix24 nếu có câu hỏi liên quan đến các ứng dụng Marketplace. Những câu hỏi như vậy chỉ do nhà phát triển ứng dụng xử lý.