Ứng dụng chi phí (Expense App)

Các ứng dụng Chi phí cho phép các nhà quản lý của mình để ghi lại và báo cáo chi phí họ phải đốt cháy thông qua để đóng giao dịch. Khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và công ty cũng áp dụng.https://www.youtube.com/embed/3FlhmavD73M?feature=oembed

Cài đặt ứng dụng #

Tìm ứng dụng trong phần Thị trường của tài khoản Bitrix24 của bạn:

Expences_install_1.jpg

Nhấp vào Cài đặt:

Expences_install_2.jpg

Sau khi bạn đọc và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện, hãy nhấp vào cài đặt một lần nữa:

Expences_install_3.jpg

Kết thúc quá trình cài đặt:

Expences_install_4.jpg

Khi ở trên màn hình này, điều đó có nghĩa là ứng dụng hiện đã được cài đặt thành công:

Expences_install_5.jpg

Bạn tốt để đi 🙂Để truy cập ứng dụng:

  1. Mở bất kỳ khách hàng tiềm năng, giao dịch, địa chỉ liên hệ hoặc công ty nào của bạn
  2. Điều hướng đến ngăn hoạt động dòng thời gian của thanh trượt:
Expences_open_1.jpg

Ba tab trong ứng dụng đại diện cho các khả năng chính của nó:

Expences_open_1a.jpg
  • Chi phí – lưu giữ hồ sơ về các chi phí đã xảy ra
  • Báo cáo – tiết kiệm tập hợp chi phí
  • Phê duyệt báo cáo – phê duyệt và từ chối các báo cáo của người giám sát bộ phận

Chi phí #

Để thêm một khoản chi phí, hãy nhấp vào Chi phí Mới :

Expenses_open_2.jpg

Nhập chi tiết và đính kèm tệp (ví dụ: biên lai) nếu cần:

Expenses_open_3.jpg

Số tiền và Ngày là các trường bắt buộc duy nhất để thêm chi phí.Để xem trang chi tiết của một khoản chi phí, hãy nhấp vào trang đó từ chế độ xem danh sách:

Expenses_open_4.jpg
Expenses_open_5.jpg

Báo cáo #

Các báo cáo giúp tổng hợp các tập hợp chi phí và gửi chúng để phê duyệt thành một tập hợp.
Để lưu hoặc gửi báo cáo, hãy chọn một hoặc một số chi phí:

Expenses_open_6.jpg
Expenses_open_7.jpg

Các báo cáo liên kết đến các thực thể CRM cụ thể: các thực thể khác nhau = chi phí khác nhau.

Phê duyệt báo cáo #

Giám sát bộ phận có một tùy chọn để xem xét và phê duyệt hoặc từ chối các báo cáo đã nộp:

Expenses_open_8.jpg

Quyền truy cập #

  1. Người dùng thông thường chỉ xem chi phí và báo cáo của họ
  2. Giám sát bộ phận xem các báo cáo và chi phí của chính họ và cấp dưới
  3. Quản trị viên xem tất cả chúng

Người dùng chỉ có thể là thành viên của một bộ phận để ứng dụng hoạt động bình thường.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.