Thống kê cuộc gọi (Call statistic)

Phần Thống kê cuộc gọi cho phép bạn phân tích tất cả các cuộc gọi trong Bitrix24. Bạn có thể thực hiện báo cáo về tổng số cuộc gọi, cũng như theo dõi công việc của các nhà điều hành của bạn.

Thống kê cuộc gọi bao gồm tất cả các cuộc gọi – cả qua điện thoại Bitrix24 tích hợp và các cuộc gọi được thực hiện qua tích hợp REST- và SIP.

Cách làm việc với thống kê cuộc gọi #

Tất cả các biểu đồ được hình thành với sự trợ giúp của bộ lọc theo thời kỳ, theo nhân viên, theo kết nối hoặc theo số.

call_filter.png

Nếu bạn đặt mũi tên trên điểm đánh dấu biểu đồ, bạn sẽ thấy thông tin tóm tắt cho mục, ví dụ: số lượng cuộc gọi vào một ngày nhất định.

outbound.jpg

Nếu bạn nhấp vào điểm đánh dấu, nó sẽ mở ra danh sách các cuộc gọi được bộ lọc này đưa vào biểu đồ này.

call.jpg

Một bảng tóm tắt chung về các lệnh gọi cho một phần tử cụ thể được đặt dưới biểu đồ.

call_distribution.jpg

Các cột có thể được di chuyển và bạn có thể thay đổi thứ tự của các phần tử. Tất cả các phần tử trong ô đều có tính tương tác – bạn có thể nhấp vào các số trong ô và một cửa sổ mở ra với danh sách dữ liệu có trong ô đó.

Kỳ trước được tự động tính cho cùng kỳ trước kỳ báo cáo. Ví dụ: nếu bạn đang xem dữ liệu trong kỳ báo cáo “tháng trước”, thì kỳ trước đó cũng sẽ được chọn là “tháng trước kỳ báo cáo”. Trong một số biểu đồ, khoảng thời gian trước đó có thể được đặt theo cách thủ công.

Tóm tắt cuộc gọi #

Trong khối này, có phân tích các cuộc gọi: số cuộc gọi đến, cuộc gọi đi, cuộc gọi nhỡ, thời gian cuộc gọi, động thái so với kỳ trước, v.v.

Thống kê cuộc gọi #

Nó hiển thị số lượng cuộc gọi đến, cuộc gọi đi, cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi trở lại trong một khoảng thời gian nhất định. Thống kê cuộc gọi cho biết phần trăm chênh lệch trong tổng số cuộc gọi trong kỳ báo cáo so với cùng kỳ trước đó.

Ví dụ: bạn chọn khoảng thời gian cho tuần trước trong bộ lọc. Sau đó, thống kê cuộc gọi sẽ được tính là hiệu số giữa tổng số cuộc gọi của tuần trước và tổng số cuộc gọi của tuần trước đó.

Statistics.jpg

So sánh các khoảng thời gian #

Phần này chứa tổng số cuộc gọi cho 2 kỳ: kỳ báo cáo được chọn trước, và kỳ trước được đặt tự động nhưng có thể thay đổi.

period_comparison.jpg

Trong bộ lọc, bạn có thể chọn cả tổng số cuộc gọi và riêng biệt theo loại: cuộc gọi đến, cuộc gọi đi, cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi trở lại.

Column Dynamics hiển thị phần trăm chênh lệch về số lượng cuộc gọi trong kỳ báo cáo so với cùng kỳ trước đó.

Các cuộc gọi nhỡ #

Phần này chứa thông tin về các cuộc gọi nhỡ. Ví dụ, một khách hàng được gọi – một giao dịch đã được tạo – cuộc gọi bị nhỡ – một nhà điều hành đã không gọi lại cho khách hàng.

miss_calls.jpg

Các báo cáo này chỉ có sẵn từ thời điểm cập nhật thống kê cuộc gọi được đặt.

Mật độ cuộc gọi #

Mật độ cuộc gọi cho biết thời gian mà hầu hết các cuộc gọi đến và cách người quản lý xử lý các cuộc gọi: bao nhiêu cuộc gọi được trả lời và cuộc gọi nhỡ. Các số liệu thống kê có thể được xem theo ngày và giờ.

call_density.jpg

Nếu bạn chọn một số cụ thể trong bộ lọc, thanh màu xanh lục trên tỷ lệ ngang sẽ xuất hiện. Nó hiển thị thời gian làm việc của số. Nếu nhiều hơn một số được chọn trong bộ lọc, thanh sẽ hiển thị thời gian làm việc của mỗi số.

Hiệu suất của nhân viên #

Trong khối này, công việc của các nhà quản lý được phân tích. Bạn có thể thấy tải cuộc gọi và hiệu quả của họ.

Sự tham gia của nhân viên #

Trong phần này, các thống kê về cuộc gọi đến, cuộc gọi đi và cuộc gọi nhỡ của từng nhân viên được hiển thị.

Để thay đổi tỷ lệ của sơ đồ bởi các nhân viên, hãy sử dụng một thanh trượt đặc biệt.

worker_involvement.jpg

Thời gian gọi #

Biểu đồ này cho biết lượng thời gian người quản lý trò chuyện với khách hàng, dành cho các cuộc gọi đến và gọi đi.

call_duration.jpg

Phản ứng cuộc gọi nhỡ #

Biểu đồ này cho biết có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ trong kỳ báo cáo, số lần người quản lý gọi lại và anh ta gọi lại nhanh như thế nào – thời gian trung bình để trả lời một cuộc gọi nhỡ được tính.

miss_call_reaction.jpg

Các báo cáo này chỉ có sẵn từ thời điểm cập nhật thống kê cuộc gọi được đặt.

Thời lượng cuộc gọi trung bình #

Biểu đồ này hiển thị thời gian trung bình của mỗi cuộc trò chuyện của người quản lý với khách hàng và thống kê cuộc gọi so với khoảng thời gian trước đó. Không có sự phân chia thành cuộc gọi đến và cuộc gọi đi.

Average_call_duration.jpg

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.