Tập lệnh thông minh trong CRM

Tùy chọn này sẽ sớm có trên tất cả Bitrix24.

Trong Bitrix24, bạn có thể tự động hóa công việc với các giao dịch và khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng các tập lệnh thông minh. Ví dụ: bạn có các giao dịch trong đó bạn cần đặt các nhiệm vụ một loại cho nhân viên và sắp xếp các cuộc hẹn trong lịch. Đối với các giao dịch như vậy, bạn có thể thiết lập một chuỗi rô bốt sẽ thực hiện các hành động.Chỉ quản trị viên mới có thể làm việc với các tập lệnh thông minh .

Cách tạo một script thông minh #

Mở CRM > Khách hàng tiềm năng / Giao dịch > Tập lệnh thông minh > Tạo tập lệnh .

create_script.png

Chỉ định tên và mô tả của tập lệnh.

new_script.png

Định cấu hình các quy tắc tự động hóa.

Autom_rules.png

Ví dụ: hãy thêm các rô bốt sẽ giao nhiệm vụ cho nhân viên khi tập lệnh đang chạy.

Task.png

Đọc thêm về robot trong bài báo.

Trong khi thiết lập rô bốt, bạn có thể chỉ định các thông số sau:

  • Do quản trị viên cung cấp trước khi khởi chạy – trong trường hợp này, quản trị viên sẽ cần chỉ định các thông số của rô bốt trong Cài đặt tập lệnh trước khi lưu tập lệnh.
  • Hỏi trước khi khởi chạy – trong quá trình khởi chạy tập lệnh, bạn sẽ cần nhập dữ liệu vào cửa sổ xuất hiện.
  • Chọn Bây giờ – chỉ định các thông số bạn muốn đặt.

Trong phần Định cấu hình tập lệnh , bạn có thể chỉ định cài đặt bổ sung nếu bạn đã sử dụng các tùy chọn Được quản trị viên cung cấp trước khi khởi chạy hoặc Hỏi trước khi khởi chạy .

config_script.png

Khi tất cả các cài đặt đã hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu .

save_settings.png

Cách khởi chạy một tập lệnh #

Đánh dấu thỏa thuận và chọn kịch bản. Nó sẽ được khởi chạy.

select_script.pn

Cách định cấu hình hoặc xóa tập lệnh #

Nhấp vào Tập lệnh trong menu.

scripts.png

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các tập lệnh có sẵn. Tại đây bạn có thể xóa hoặc cấu hình chúng.

delete_script.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.