Những thay đổi trong công việc với các sản phẩm trong khách hàng tiềm năng và thỏa thuận

Cửa sổ làm việc với các sản phẩm trong thẻ khách hàng tiềm năng và thẻ giao dịch đã trở nên nhiều thông tin hơn.

Cách tìm kiếm sản phẩm đã thay đổi #

Trước đây , khi bạn muốn thêm sản phẩm vào giao dịch hoặc thẻ khách hàng tiềm năng, một cửa sổ tìm kiếm mới sẽ mở ra.

Bây giờ không có cửa sổ bổ sung. Khi bạn bắt đầu gõ tên của sản phẩm, bạn sẽ thấy giá cả và hình ảnh của sản phẩm đó. Nó sẽ giúp bạn chọn tùy chọn phù hợp. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa giá và số lượng sản phẩm.

card_view.png

Danh sách sản phẩm đã thay đổi như thế nào #

Bây giờ bạn thấy tất cả các biến thể có thể có của sản phẩm trong danh sách.

select_product.png

Bạn có thể quyết định có hiển thị chiết khấu và thuế trong bảng hay không.

show_discount.png

Chọn các trường sẽ được hiển thị trong danh sách.

Cách tạo ra sản phẩm đã thay đổi #

Một sản phẩm mới có thể được tạo trực tiếp trong thẻ. Nhập tên và sau đó nhấp vào Tạo hoặc Ctrl / Cmd + Enter .

create_product.png

Ghi rõ giá cả, số lượng và số lượng sản phẩm trực tiếp trong danh sách hoặc nhấp vào mũi tên để chuyển đến thẻ sản phẩm.

new_product.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.