Gán số điện thoại và email cho các nguồn lưu lượng truy cập

Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) trong Bitrix24 không chỉ cho phép sử dụng các thông số UTM mà còn chỉ định số điện thoại và địa chỉ email cụ thể cho các nguồn lưu lượng cụ thể để theo dõi đường dẫn khách hàng.

Đọc thêm về cách sử dụng các thông số UTM trong bài viết – Kết nối các nguồn lưu lượng truy cập .

Chỉ định số điện thoại cho các nguồn lưu lượng truy cập #

Nhấp vào Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) > Theo dõi cuộc gọi (Call tracking)

 calltracking1.png

Thêm số điện thoại mới vào danh sách các số điện thoại có sẵn để gán cho các nguồn lưu lượng truy cập.

 gán1.png

Ví dụ: hãy gán số đã thêm cho trang Facebook.

Đọc thêm về cách kết nối trang Facebook với Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) trong bài viết – Kết nối Trang Facebook với Trí tuệ bán hàng .

Sau đó, thêm số này vào thông tin liên hệ trên trang Facebook của bạn. Khi bạn nhận được cuộc gọi đến đến số này, trang Facebook sẽ được hiển thị trong trường Đường dẫn khách hàng trong CRM như một điểm bắt đầu.

Chỉ định email đến các nguồn lưu lượng truy cập #

Nhấp vào Bán hàng thông minh (Sales intelligence)> Thư (Mail).

gán4.png

Thêm địa chỉ email mới vào danh sách các địa chỉ có sẵn để chỉ định tới các nguồn lưu lượng truy cập.

Chọn địa chỉ email đã thêm và gán cho trang Facebook.

Sau đó, thêm địa chỉ email này vào thông tin liên hệ cho trang Facebook của bạn. Khi bạn nhận được tin nhắn đến địa chỉ email này, trang Facebook sẽ được hiển thị trong trường Đường dẫn khách hàng trong CRM như một điểm bắt đầu.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.